maanantai, 03 helmikuu 2020 08:41

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöihin muutoksia kaudelle 2020–21 – Mitä ja miksi?

Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) hallitus hyväksyi kokouksessaan 30.1.2020 muutoksia kilpailusääntöihin. Muutokset tulevat voimaan kaudelle 2020–21. Mitä muutettiin ja miksi?

Seuraavassa ovat oleellisimmat sääntökohdat, joihin on tullut muutoksia. Lisäksi kilpailusääntöihin on tullut tukku täsmennyksiä ja pienempiä muutoksia. Tutustu sääntöihin tarkasti!

Tekstejä on höystetty kilpailupäällikkö Pirkka Antilan taustoittavilla kommenteilla.


3.4. Varusteet

U19 ja nuorempien sarjoissa pelaavan kenttäpelaajan on kenttäpelaajan iästä riippumatta aina käytettävä kokokasvosuojusta. U19 ja nuorempien sarjoissa pelaavan maalivahdin on maalivahdin iästä riippumatta aina käytettävä IIHF:n U18 ja nuoremmille pakollista maalivahdin kasvosuojusta (pienempi ristikon silmäkoko).

Pirkka Antila: "Sarjassa pelaa pelaajia, jotka ovat U17–U19-ikäisiä, joten sarjassa on syytä olla yhtenäinen sääntö kasvosuojuksille. Muutenkin liitto suosittelee kaikille kokokasvosuojuksen käyttöä."

5.4. Pelaaminen eri joukkueissa samassa seurassa/seurayhteisössä

Pelaajan tulee pääasiassa pelata siinä joukkueessa, jonka kokoonpanoon kuuluu kauden alussa. Erittäin painavasta syystä pelaaja voi seuran päätöksellä pelata myös seuran toisessa joukkueessa perustellusta syystä. Tällainen syy on liiton niin pyytäessä perusteltava.

Alueen kilpailuvaliokunnan tai liiton kurinpitovaliokunnan esityksestä liiton kilpailuvaliokunta tai kyseisen alueen aluehallitus voi rajoittaa pelaajien liikkumista saman seuran joukkueiden välillä harkintansa mukaan, jos pelaajien liikkumiseen eri joukkueiden välillä ei esitetä perusteltua syytä. Ylemmän tason pelaajien peluuttaminen ilman perusteltua syytä voi johtaa em. rajoituksiin.

Kilpailullinen etu tarkoittaa sellaisen olosuhteen luomista, joka asettaa pelaajasiirron tekevän seuran suotuisaan pelilliseen asemaan vastustajiin nähden. Kilpailuetua voidaan arvioida esimerkiksi siirtyneen pelaajan ennen siirtoa tekemien tehopisteiden valossa tai tehopisteiden valossa, jota hän tekee ottelussa, johon hänet siirretään. Kilpailullisen edun arvioinnissa huomioidaan myös pelaajan ennen siirtoa pelaama sarjataso.

Kilpailuedun suhteen kiinnitetään huomiota lisäksi siihen, mihin sarjatasoon pelaajasiirron kohteena oleva seuran peliryhmä on ilmoitettu kauden aluksi ja se, että kaikilla sarjatasoa alkuperin pelaavilla peliryhmillä ei ole samoja mahdollisuuksia ottelukohtaisiin pelaajasiirtoihin.

Pelaajasiirtoja suorittava seura on aina vastuussa pelaajan siirtämisestä oikealle tasolle ja väärän kilpailuedun mahdollisesti aiheuttamasta sanktiosta. Seura on vastuussa siitä, että sarjatasolle ilmoittautuessa sillä on tarvittava määrä pelaajia sarjatason läpiviemiseen ilman kilpailuetua tuottavia pelaajasiirtoja. Kilpailuetua arvioitaessa huomioidaan lisäksi se, missä vaiheessa sarjakautta pelaajasiirto tehdään. Mikäli siirtoja tehdään lähellä playoff- tai karsintavaihetta, on lähtökohtana tulkinta, että siirto on tehty kilpailuedun saamiseksi. 

Pirkka Antila: "Jokaisella pelaajalla tulee olla kotijoukkue, lisäksi kiire ja pelien haaliminen on pysäytettävä. Seurojen tulee ilmoittaa joukkueet sarjoihin riittävällä pelaajamäärällä. Pelaajien liikkumisesta joukkueissa vastaa seura, ei yksittäinen joukkue."

Liikkuminen joukkueiden välillä on kielletty tai rajoitettu seuraavissa tapauksissa

2. Miesten/poikien U20, U18 ja U16 SM-tasoilla siirtyminen näiden sarjatasojen välillä

1.8. – 31.12.

• Kenttäpelaajan siirtyessä näillä SM-tasoilla nuoremman tai saman ikäluokan joukkueeseen on uuden joukkueen pelattava siirtymisen jälkeiset 2 seuraavaa sarjaottelua ennen kuin pelaaja voi palata takaisin vanhemman tai saman ikäluokan joukkueeseen.

Pirkka Antila: "Tämä sääntömuutos lyhentää nuoremman ja vanhemman SM-sarjan välisiä karensseja seuran sisäisissä siirroissa."

3. Miesten/poikien U19–U16-sarjat (muut kuin SM-tasot)

• Kenttäpelaaja voi siirtyä näillä tasoilla nuoremman tai saman ikäluokan joukkueeseen, jolla on vähintään viisi (5) ottelua jäljellä pelaamansa sarjaa missä vaiheessa kautta tahansa. Viimeiseen neljään (4) otteluun tai mahdollisiin ristiinkarsintoihin, joissa jaetaan jatkosarjan sarjapaikkoja, voi siirtyä ainoastaan silloin, jos kenttäpelaaja on pelannut kauden omista otteluistaan yli 50 % joukkueessa, johon siirtyy. Nuoremmasta ikäluokasta (ei kuitenkaan SM-tasolta) voi näissä sarjoissa siirtyä vanhempaan ikäluokkaan pelaamaan viimeiseen neljään otteluun.

Pirkka Antila: "Palautetaan vanha sääntö voimaan. Käytäntö on osoittanut, että vastuuttamisesta ja viestinnästä huolimatta kyseenalaisia siirtoja tehdään runsaasti sarjojen viimeisiin otteluihin. Sääntö toimii lisäksi pelaajaliikenteen rauhoittajana."

5.6. Pelaaminen pelaajaliikennesopimuksella eri seuroissa/joukkueissa

Pelaajan tulee pääasiassa pelata siinä seurassa, jonka kokoonpanoon kuuluu kauden alussa, ja jossa pelaajan edustusoikeus on. Erittäin painavasta syystä pelaaja voi seurojen päätöksellä pelata myös toisen seuran joukkueessa perustellusta syystä. Tällainen syy on liiton niin pyytäessä perusteltava.

Alueen kilpailuvaliokunnan tai liiton kurinpitovaliokunnan esityksestä liiton kilpailuvaliokunta tai kyseisen alueen aluehallitus voi rajoittaa pelaajien liikkumista seurojen välillä harkintansa mukaan, jos pelaajien liikkumiseen eri seurojen välillä ei esitetä perusteltua syytä. Ylemmän tason pelaajien peluuttaminen ilman perusteltua syytä voi johtaa em. rajoituksiin.

Kilpailullinen etu tarkoittaa sellaisen olosuhteen luomista, joka asettaa pelaajasiirron tekevän seuran suotuisaan pelilliseen asemaan vastustajiin nähden. Kilpailuetua voidaan arvioida esimerkiksi siirtyneen pelaajan ennen siirtoa tekemien tehopisteiden valossa tai tehopisteiden valossa, jota hän tekee ottelussa, johon hänet siirretään.

Kilpailullisen edun arvioinnissa huomioidaan myös pelaajan ennen siirtoa pelaama sarjataso. Kilpailuedun suhteen kiinnitetään huomiota lisäksi siihen, mihin sarjatasoon pelaajasiirron kohteena oleva seuran peliryhmä on ilmoitettu kauden aluksi ja se, että kaikilla sarjatasoa alkuperin pelaavilla peliryhmillä ei ole samoja mahdollisuuksia ottelukohtaisiin pelaajasiirtoihin. Pelaajaliikennesiirtoja suorittava seura on aina vastuussa pelaajan siirtämisestä oikealle tasolle ja väärän kilpailuedun mahdollisesti aiheuttamasta sanktiosta.

Seura on vastuussa siitä, että sarjatasolle ilmoittautuessa sillä on tarvittava määrä pelaajia sarjatason läpiviemiseen ilman kilpailuetua tuottavia pelaajaliikennesiirtoja. Kilpailuetua arvioitaessa huomioidaan lisäksi se, missä vaiheessa sarjakautta pelaajaliikennesiirto tehdään.

Mikäli pelaajaliikennesiirtoja tehdään lähellä playoff- tai karsintavaihetta, on lähtökohtana tulkinta, että pelaajaliikennesiirto on tehty kilpailuedun saamiseksi.

Pirkka Antila: "Samat perusteet kuin kohdassa 5.4. Seurojen välillä liikkumiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Jos pelaajan lainaaminen toisesta seurasta on tehtävä, paikkaaja otetaan samantasoisista tai nuoremmista pelaajista."

2. Muiden sarjojen sekä naisten ja tyttöjen pelaajaliikennesopimuksen puitteissa pelaaminen:

Pelaajaliikennesopimuksen puitteissa pelaaja voi edustaa toista seuraa seuraavana päivänä edellisen ottelun jälkeen huomioiden jäljempänä mainitut poikkeukset.

Naiset/tytöt voivat edustaa toista seuraa samana päivänä.

Pirkka Antila: "Samana päivänä kahden eri seuran edustaminen estetään. Pelaajien tulee riittää omista pelaajista, oman seuran pelaajista, tai jos on pakko lainata toisesta seurasta, tehdään lainaamiset suunnitellusti ja ajoissa."

3.5. Miesten/poikien U19–U16-sarjat (muut kuin SM-tasot)

Kenttäpelaaja voi siirtyä näillä tasoilla nuoremman tai saman ikäluokan joukkueeseen, jolla on vähintään viisi (5) ottelua jäljellä pelaamansa sarjaa missä vaiheessa kautta tahansa. Viimeiseen neljään (4) otteluun tai mahdollisiin ristiinkarsintoihin, joissa jaetaan jatkosarjan sarjapaikkoja, voi siirtyä ainoastaan silloin, jos kenttäpelaaja on pelannut kauden omista otteluistaan yli 50 % joukkueessa, johon siirtyy. Nuoremmasta ikäluokasta (ei kuitenkaan SM-tasolta) voi näissä sarjoissa siirtyä vanhempaan ikäluokkaan pelaamaan viimeiseen neljään otteluun.

Pirkka Antila: "Ei uusia lainoja ratkaisupeleihin. Tämä muutos rauhoittaa pelaajaliikennettä."

3.6. U15–U13-sarjatasot

Kenttäpelaaja voi siirtyä näissä ikäluokissa nuoremman (jos on nuoremman ikäluokan ikäinen) tai saman ikäluokan joukkueeseen, jolla on vähintään viisi (5) ottelua jäljellä pelaamansa sarjaa syyskauden aikana. Viimeiseen neljään (4) syyskauden otteluun voi siirtyä ainoastaan silloin, jos kenttäpelaaja on pelannut kauden omista otteluistaan yli 50 % joukkueessa, johon siirtyy. Nuoremmasta ikäluokasta voi näissä sarjoissa siirtyä vanhempaan ikäluokkaan pelaamaan viimeiseen neljään otteluun.

Pirkka Antila: "Tätä muutosta perustellaan pelaajaliikenteen ja lainaamisen rauhoittamisella sarjan viimeisiin ratkaisupeleihin."

5.9. Yli-ikäisiä pelaajia koskevat säännöt

Yli-ikäisenä pelaaminen on aina poikkeustilanne ja siihen pitää olla perustellut syyt.

Yli-ikäisenä omassa seurassaan/seurayhteisössään pelannut maalivahti ei voi pelaajaliikennesopimuksen puitteissa siirtyä toiseen seuraan.

Pirkka Antila: "Yli-ikäisen pelaajan pelaamisen palauttaminen alkuperäiseen tarkoitukseensa. Lähtökohta on, että yli-ikäinen pelaaja pelaa vain siinä joukkueessa, jossa kauden aloittaa eikä voi siirtyä eri joukkueisiin. Seurojen on harkittava tarkoin pelaajan pelaamista eri ikäluokissa. Yli-ikäisten maalivahtien lainaaminen toiseen seuraan kielletään. Jos on pula maalivahdista, seuran on otettava mieluummin maalivahti omistaan kuin toisesta seurasta parempi tai vanhempi maalivahti.

2. U20 SM-liiga ja Mestis

U20 SM-Liigassa saa käyttää muun ikäisiä pelaajia ottelua kohti seuraavasti:

Toinen maalivahdeista saa olla syntynyt 1999 tai 2000.

Kenttäpelaajista enintään kahdeksan (8) voi olla muun ikäisiä (1999 tai 2000 syntyneitä) siten että enintään neljä (4) voi olla 1999 syntynyttä pelaajaa, joilla on oltava voimassa oleva pelaajasopimus edustusseuran (KHL/SM-Liiga) kanssa, ja heidän tulee olla rekisteröityjä ko. aikuisten sarjaan kyseisen sarjan sääntöjen mukaisesti. Mikäli U20 SM-Liigassa/Mestiksessä pelaa seura, jonka edustusjoukkue ei pelaa KHL:ssä/SM-Liigassa, ei näillä 1999 syntyneillä tarvitse olla sopimusta edustusjoukkueen kanssa.

Pirkka Antila: "U20 SM-liigassa ja Mestiksessä on sarjatason vaihtuminen mahdollista, joten on syytä olla koko kauden samat ikärajasäännöt. U20 Mestikseen painotus nuorempiin kuin aiemmin uuden sarjajärjestelmän myötä."

6.3. Seurasiirtojen aikarajat

• 30.11. siirtoaika päättyy U15 ja nuoremmilla pelaajilla.

Pirkka Antila: "Siirtyminen toisiin seuroihin kesken kauden on edelleen todella vilkasta. Pyritään entisestään rauhoittamaan kauden aikaisia seurasiirtoja. Estetään seurojen vaihtaminen syksyn menestyksen perusteella. Edesautetaan ja vaaditaan sitoutumista omaan seuraan."

10.8. Kurinpitokäsittely pelaajan, toimihenkilön, seuran tai joukkueen pyynnöstä

Pelaajalla, toimihenkilöllä tai joukkueella ei ole oikeutta pyytää kurinpitokäsittelyä mistään tapauksesta.

Seuralla on oikeus pyytää kurinpitokäsittelyä liiton määrittämällä tavalla. Kurinpitokäsittelyn edellytyksenä ovat seuraavat seikat:

• Tilanteesta ei ole tuomittu rangaistusta
• Tilanteesta ei ole tehty erotuomarin tai otteluvalvojan raporttia
• Tilanne edellyttää pelisääntöjen mukaan ottelurangaistuksen tuomitsemista (pyytäjän on perusteltava kirjallisesti sääntöihin nojaten ottelurangaistuksen edellytykset tilanteesta)
• Tilanteesta on olemassa hyvälaatuinen videotallenne (pysäytyskuvat eivät kelpaa)

Seuralla tai joukkueella ei ole oikeutta vaatia kurinpitokäsittelyä esim. edustuskelvottomuudesta tai muusta kilpailusääntöjen rikkomisesta muutoin kuin vastalausesääntöjen puitteissa.

Pirkka Antila: "Kuvatallenteiden lisääntymisen myötä pyritään edelleen yhdenvertaistamaan pelaajien seuraamuksia ja toisaalta edistämään turvallisuutta. Siksi annetaan mahdollisuus erityisen vakavien rikkeiden tutkimiseksi, mikäli tilanteesta ei ole tehty erotuomari- tai otteluvalvojan raporttia ja kyseessä vakava rike. Ottelurangaistuksen täyttyminen on seuran pystyttävä määrittelemään sääntöihin nojaten."

Olet nyt

Etsi sivustolta