keskiviikko, 11 maaliskuu 2020 15:00

Ajankohtaista koronaviruksesta // Aktuellt om coronaviruset

Jääkiekkoliitto seuraa aktiivisesti tilannetta kotimaassa. Muistutamme hyvän käsihygienian merkityksestä niin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kuin muiden virustautien välttämiseksi.

Kaikessa toiminnassa, ja mm. huhtikuussa järjestettävien turnausten osalta ohje on, että viranomaisten ohjeistuksia tulee noudattaa kaikilta osin ja toimia niiden mukaan. Turnausjärjestäjien tulee luonnollisesti informoida turnauksiin osallistuvia joukkueita mahdollisimman pian, jos peruutuksia tai muutoksia tulee.

Sama pätee myös ulkomailla järjestettäviin turnauksiin: Paikalliset viranomaiset antavat ohjeistuksen omassa maassaan/alueellaan liittyen koronaviruksen uhkaan ja mahdollisiin toimenpiteisiin. Paikalliset turnausjärjestäjät puolestaan informoivat turnauksiin ilmoittautuneita joukkueita koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista turnauksiin.

Lue lisää:
- Olympiakomitean tiedote 11.3.
- THL:n verkkosivut


Ishockeyförbundet följer aktivt med situationen i hemlandet. Infektioner av coronavirus kan förebyggas genom god handhygien.

Direktiven, för alla aktiviteter och turneringar som spelas i april är att följa myndigheternas givna direktiv på alla sätt och agera enligt dem. De ansvariga för turneringarna skall naturligtvis informera de deltagande lagen så fort som möjligt ifall det uppstår bortfall eller ändringar.

Det samma gäller för turneringar utomlands: De lokala myndigheterna ger direktiv inom sina egna landsgränser/områden vad gäller hot av corona virus och möjliga åtgärder. De lokala turneringsarrangörerna informerar de till turneringen anmälda lagen om olika inverkningar på turneringen.

Läs mera:
- Finlands Olympiska Kommitté 11.3.
- THL - Aktuellt om coronaviruset


Päivitetty/updaterad 11.3.

Olet nyt

Etsi sivustolta