keskiviikko, 21 marraskuu 2018 10:16

Jääkiekkoliitto tukenut vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastusta vuodesta 2011 alkaen – tukia maksettu kahdeksassa vuodessa yli 3,5 miljoonaa euroa

Vähävaraisten perheiden junioreiden jääkiekkoharrastusta on tuettu Jääkiekkoliiton toimesta vuodesta 2011 alkaen. Yhteensä kahdeksan vuoden aikana on maksettu tukea 3 535 590,00 euroa.

Tukiprosessin tavoitteena on, mahdollisimman moni juniori voi harrastaa kiekkoilua perheen taloudellisista haasteista huolimatta. Tukemalla perheitä taloudellisesti autetaan seuroja pitämään harrastajamäärät hyvällä tasolla ja kynnys kalliina pidetyn lajin aloittamiseen madaltuu. Tavoitteena on myös drop-outin vähentäminen: Erityisesti vanhemmissa ikäluokissa halutaan varmistaa, että lahjakkuudet pysyvät lajin parissa. Kaikilla ikätasoilla taloudellinen tuki voi lisätä junioreiden mahdollisuutta kokeilla ja harrastaa myös muita, jääkiekkoa tukevia lajeja.

Tukea voivat hakea perheet, joilla on työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvia taloudellisia haasteita. Vanhemmissa ikäluokissa pelaajilta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan – tämä painottuu erityisesti vanhempien ikäluokkien tukien haussa. Koulumenestys ei vaikuta suoraan tuen saamiseen, mutta tukiprosessin kautta halutaan kiinnittää sekä pelaajan että seuran huomio pelaamisen ohella myös koulunkäyntiin.

Myös seuroilta edellytetään toimenpiteitä, jotta pelaajat voivat hakea tukea. Seuroilla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä. Yhtä lailla seurojen tulee raportoida toimenpiteistä uusien harrastajien rekrytoimiseksi ja harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi seuratasolla. Tukiprosessin kautta voidaan näin auttaa seuroja nostamaan toimintansa tasoa. 

Näin tukia on maksettu
Vuosina 2011-2015 tukia maksettiin Olli Pulkkasen rahastosta, MM-kisojen voittovaroista ja yhteistyökumppaneiden lahjoituksista kertyneistä varoista.

Tuet vuosina 2011-2015

 

Tuetut pelaajat

Kevät  2011

232

76 200,00

Syksy 2011

266

80 000,00

Syksy 2012

251

83 650,00

Syksy 2013

296

98 200,00

Syksy 2014

402

199 700,00

Syksy 2015

433

202 700,00

Yhteensä

1880

740 450,00


Tukiprosessi uudistui vuonna 2016 Jääkiekkoliiton saaman vuotuisen 1 000 000 euron lahjoituksen myötä. Junioreiden tukeminen laajeni kiekkokouluikäisistä B-junioreihin ja tuettavien määrä kolminkertaistui, tämän mahdollistivat myös yhteistyökumppaneilta saadut lahjoitukset.

Samalla hakuprosessi uudistettiin kaksivaiheiseksi: keväisin tukea voivat hakea D-, C- ja B-juniorit ja syksyisin nuoremmat ikäluokat, E- ja F-juniorit. Seurat voivat syksyn tukihaun yhteydessä hakea tukea Leijona-kiekkokoulun vapaapaikkoihin.

Tuet vuosina 2016-2018

 

Kevät // B, C & D

Syksy // E, F & LKK

 

Vuosi

Pelaajat yht.

Pelaajat yht.

LKK-tuki

2016

606 350,00

612

98 900,00

340

194

2017

942 550,00

933

98 150,00

350

131

2018

949 200,00

926

99 990,00

377

134

Yhteensä

2 498 100,00

2471

297 040,00

1067

459


Tukien haussa keskeinen rooli on seuroilla, joiden tehtävänä on tiedottaa oman seuransa juniorijoukkueita tuen hakemista, kerätä hakemuksiin tarvittavat tiedot ja täyttää hakemukset. Tuet myös maksetaan seurojen ilmoittamille tileille ja sitä kautta tuki kohdistetaan tukea saaneille pelaajille.

Lue lisää Jääkiekkoliiton tukiprosesseista >>

 

Olet nyt

Etsi sivustolta