EmediateAd

Päivitetty 5.2.2013

Laadukkaan urheiluseuratoiminnan ei aina tarvitse olla rahasta kiinni

SEUROJEN TOIMINTAAN ON TARJOLLA TALOUDELLISTA TUKEA

Jääkiekkoseuran toimintaan on nykyään mahdollista saada erityyppistä ja –suuruista tukea Jääkiekkoliiton avustuksella. Näitä tukimuotoja ovat mm.:

  • Jääkiekkoliiton sinettiseuratuki
  • Starttituki päätoimisen palkkaamiseksi (kaikkien lajien kesken jettava tuki). Tämä tuki jaetaan Veikkausvoittovaroista ja ei ole tällä hetkellä haettavissa.
  • Toiminnalliset tuet (kaikille lajeille yhteisesti jaettava tukimuoto), joita jaetaan vuosittain Veikkausvoittovaroista saatavilla tuloilla

 

Sinettiseurojen toimintatuki, sinettipiikki
Sinettiseuroille on ollut pidemmän aikaa oikeus nk. sinettiseurapiikkiin. Tästä tuesta tiedotetaan sinettiseuroja aina erikseen.

Starttituki päätoimisen työntekijän palkkaamiseen
Starttituki on kaikkien urheilulajien seurojen käyttöön tarkoitettu tukimuoto. Tukea on jaettu kahteen kertaan, keväällä 2009 ja 2011. Tukea voinee hakea keväällä 2013. Lisätietoa osoitteessa www.seuratuki.fi .

Tuki rahoitetaan kokonaisuudessaan veikkausvoittovaroista.

Tuki seurojen toiminnan kehittämiseen 
Seurojen toiminnallista tukea on jaettu pidemmän aikaa kaikkien urheilulajien käyttöön. Tämä lasten urheilun kehittämiseen tarkoitettu tuki on siis suunnattu kaikille urheilulajeille, ei pelkästään jääkiekolle.

Lisätietoa osoitteesta www.seuratuki.fi

Tukea jaetaan vuosittain. Seuraavan kerran tuki on haettavissa 15.3.2013 mennessä.

Toiminnalliset tuet ja päätoimisen palkkaamisen starttituki ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa!


Seuraavat Jääkiekkoliiton toimihenkilöt auttavat sinua eteenpäin:


kehityspäällikkö Ari Piispanen
nuorisopäällikkö Turkka Tervomaa
urheilutoimen koordinaattori Kimmo Oikarinen

Kaikista tukimuodoista saa lisätietoa Jääkiekkoliiton alueiden toimistoista. Opetusministeriön seuratoiminnan kehittämistuesta saa lisätietoa lisäksi mm. SLU:n aluejärjestöiltä.