EmediateAd

Ohjeet seurasiirtoihin

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-17


HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5. 2016 alkaen

Kansainväliset seurasiirrot

Mikä on edustusoikeus ja milloin tarvitsee tehdä seurasiirto?

- Edustusoikeus on oikeus pelata seuran nimissä liiton järjestämässä sarjatoiminnassa.
- Edustusoikeus voi olla muussa seurassa kuin mihin seuraan pelipassi on otettu.
- Pelaajan edustusoikeus alkaa siinä seurassa missä pelaaja pelaa liiton sarjapeleissä ensimmäisen ottelunsa E-junioreissa tai vanhemmissa ja pelipassi on otettu kyseisen seuran nimiin.
-  Leijonaliigassa pelaaminen ei tee edustusoikeutta kyseiseen seuraan.

HUOM! Lue uutinen leijonaliigan edustusoikeudet. Jos pelaajalla ollut aikaisemmin leijonaliigapelipassi (synt. 2006) ja siirtyy tulevalle kaudelle toiseen seuraan ja hankkii ensimmäisen junioripelipassin - EI seurasiirtoa ei tehdä palvelusivuille, vaan edustusoikeus alkaa automaattisesti seurassa mihin ensimmäisen junioripelipassin lunastaa.


Pelaajien seurasiirtojen aikarajat

Siirtoaika B-nuoret (s.1999 - ) ja nuoremmat

Pelaajan, jolla ei ole voimassaolevaa pelaajasopimusta, on 30.06. mennessä joko tehtävä pelaajasopimus jonkun seuran kanssa tai ilmoitettava kirjallisesti edustusoikeuden omaavalle seuralle mahdollisesti vaihtavansa seuraa saadakseen vapaan edustusoikeuden siirron.

01.07. jälkeen pelaaja voi vaihtaa seuraa ainoastaan seurojen suostumuksella. Liitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron 1.7. jälkeen.

Jos pelaaja 01.08. jälkeen osallistuu vanhan seuransa harjoituksiin, katsotaan pelaajan jääneen vanhaan seuraansa ja ilmoitus siirtohalukkuudesta sekä oikeus vapaaseen edustusoikeuden siirtoon raukeaa.

Siirtoaika A-nuoret (- s.1998) ja vanhemmat

Pelaaja, jolla ei ole voimassa olevaa pelaajasopimusta tai kirjallista sitoutumista mihinkään seuraan eikä ole osallistunut alkaneella kaudella joukkueen toimintaan, voi vapaasti siirtyä toiseen seuraan (siirtomenettelyn mukaisesti) siirtoaikojen puitteissa. Jos pelaaja on osallistunut joukkueen toimintaan, riippumatta kirjallisesta pelaajasopimuksesta tai sitoumuksesta, ei pelaajalla ole vapaata siirto-oikeutta mikäli seura pystyy osoittamaan kiistattomat taloudelliset vastuut jotka pelaajan osallistumisesta hänen kohdallaan on syntynyt.
 

Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-E –juniori-ikäisissä seuraavina aikoina:

·        1.5. – 30.6. vapaa siirtoaika

·        1.7. – 31.7. ei siirtoaikaa

·        1.8. – 31.8. siirtoaika (molempien seurojen yhteisellä suostumuksella)

·        1.9. – 31.10. siirtoaika (vain niille jotka eivät ole edustaneet kuluvalla kaudella mitään seuraa)

·        1.11. – 30.11. siirtoaika (muut sarjat, molempien seurojen yhteisellä suostumuksella)

·        1.12. – 1.1. ei siirtoaikaa

·        2.1. – 15.2. siirtoaika (muut sarjat, molempien seurojen yhteisellä suostumuksella) 

Miesten, Naisten sekä A-ikäisten nuorten sarjoihin voidaan pelaajasiirtoja tehdä 1.5. – 30.6. sekä 1.8. – 15.2. Mikäli kyseessä on nuorempi pelaaja kuin A-ikäinen ja pelaajasiirto tehdään aikana jolloin nuorempien (B-E) siirtoja ei voi tehdä, ei hän voi uudessa seurassaan edustaa B-nuorten tai nuorempien joukkueita ennen kuin nuorempien siirtojen aikaraja on avoinna. Tämä koskee pelaajia jotka ovat edustaneet edellistä seuraansa kuluvalla kaudella sarjaottelussa.

Siirtoaika päättyy aina kyseisenä päivänä klo 23.59.59.Seurasiirron kirjaamismaksut 2016-17:
- Kirjaamismaksu määräytyy maksuhetken mukaan
- Kirjaamismaksu maksetaan samalla kun seura vastaan ottaa seurasiirron palvelusivuilla paytrail-palvelun kautta verkkopankkitunnuksilla.

-  50e 31.8.2016 saakka.
-100e   1.9.201
6 alkaen kaikissa sarjoissa ja ikäluokissa
-  30e naiset ja tytöt koko kauden
-  10e pelaajaliikenneseurasiirrot 2016-17 (voi tehdä 1.9.2016 alkaen),
laskutetaan 1.1.2017 uudelta seuralta

-    0 e Pelaaja pelaamatta kaksi edellistä pelikautta (=ei pelipassia kahteen edelliseen kauteen)
1. Vanha seura tekee seurasiirron normaalisti palvelusivuille. HUOM uusi seura ei maksa seurasiirtoa.
2. Uusi seura tekee anomuksen/ilmoituksen liittoon pelaajasta, jolla kaksi täyttä pelipassitonta kautta (sähköposti teemu.vanhala@finhockey.fi)
3. Liitto käy hyväksymässä seurasiirron ilman kirjaamismaksua, kun pelaajalle on hankittu pelipassi uuteen seuraan kaudelle 2016-17 (ei tarvitse enää uuden seuran toimenpiteitä)


Seurasiirron voimaantulo:
- Seurasiirron kirjaamismaksu pitää maksaa uuden seuran toimesta palvelusivuilla paytrail-palvelun kautta kun seurasiirto on uuden seuran toimesta hyväksytty. Näin seurasiirto tulee voimaan heti maksuhetkestä ja pelaaja on edustuskelpoinen uudessa seurassa maksuhetkestä lukien kun maksutapahtuma on oikein ohjeiden mukaan suoritettu.
 

Ryhmäseurasiirrot 2016-17:

1. Ryhmäsiirrot anotaan jääkiekkoliitosta perusteluineen ja nimilistoineen.
2. Ryhmäsiirtoanomuksen liitteenä tulee olla kopio maksetusta anomusmaksusta 30e
(tilille FI20 8000 1602 1002 25)
3. Jääkiekkoliitto tekee hyväksytystä ryhmäsiirtoanomuksesta ryhmäsiirron palvelusivuille.
4. Uusi seura käy vastaanottamassa ja maksamassa kirjaamismaksun seurasiirrosta normaalisti

Ryhmäsiirtojen kirjaamismaksut:
- 100e 31.8.2016 saakka
- 200e   1.9.2016 alkaen


Pelaajan ulkomaan seurasiirtojen kirjaamismaksut 2016-17:

-   50e / 100e  Alle 18-v seurasiirto ulkomaille tai ulkomailta Suomeen.
    (50e 31.8.2016 saakka/ 100e 1.9.2016 alkaen)
-     0e  Yli 18-v siirto ulkomaille.
Ulkomaan seurasiirtojen hinta yli 18-v. määrittelee pelaajan uuden seuran jääkiekkoliitto ja he hankkivat siirtoa varten kv. siirtokortin (IIHF Transfer Card)
- 1250e Yli 18-v siirto Suomeen seuraaville sarjasoille: Liiga, Mestis, Suomi-sarja, Nuorten SM-liiga
- 1100e Yli 18-v siirto Suomeen muut sarjatasot
-   450e Yli 18-v siirto Suomeen Naiset

SEURASIIRTOKÄYTÄNTÖ 2016-17


Seurasiirron aloittaminen

Seurasiirtopyynnön voi palvelusivujen kautta tehdä pelaaja tai uusi seura

a) Pelaaja voi tehdä palvelusivuille pyynnön seurasiirrosta (HUOM!! Seurat tekevät edelleen seurasiirrot, mutta pelaaja voi halutessaan käynnistää seurasiirtotapahtuman palvelun kautta)
    - Seurasiirtopyynnöstä lähtee sähköpostiviesti vanhalle seuralle toimenpiteitä varten, jos uusi seura on jo tiedossa lähtee sähköpostiviesti myös uudelle seuralle.
    - Vanha seura vahvistaa palvelusivuilla pelaajan seurasiirron (jos uusi seura tiedossa) tai ilmoittaa viikon kuluessa siirtopyynnöstä jos siirtoa ei voida hyväksyä pelaajasopimukseen tai hoitamattomiin velvoitteisiin vedoten.
Siirtoja ja siirtopyyntöjä ei voi tehdä 28.6.-31.7.2016 välisenä aikana.
    - Pelaajan seurasiirtopyyntö on voimassa koko kauden. Jos pelaaja osallistuu vanhan seuran toimintaan elokuun alun jälkeen siirtopyyntö raukeaa.
    - Pelaajan seurasiirto voidaan hyväksyä vasta kun pelaajan uusi seura on tiedossa ja ilmoitettu vanhalle seuralle siirron tekoa varten.
    - HUOM! Seurat vievät seurasiirtotapahtumaa eteenpäin ja uusi seura vastaanottaa seurasiirron ja maksaa seurasiirron kirjaamismaksun. Pelaaja/vanhempi voivat ainoastaan tehdä seurasiirtoilmoituksen palvelusivujen kautta

b) Uusi seura voi tehdä palvelusivuille pyynnön seurasiirrosta
    - Seurasiirtopyynnöstä lähtee sähköpostiviesti vanhalle seuralle toimenpiteitä varten sekä pelaajalle.
    - Vanha seura vahvistaa palvelusivuilla pelaajan seurasiirron tai ilmoittaa viikon kuluessa siirtopyynnöstä jos siirtoa ei voida hyväksyä pelaajasopimukseen tai hoitamattomiin velvoitteisiin vedoten. Siirron epäämisen syy pitää ilmoittaa pelaajalle sekä liittoon viikon kuluessa siirtopyynnöstä.

c) Vanha seura tekee/hyväksyy palvelusivuille seurasiirron
    - Vanha seura aloittaa seurasiirtotapahtuman hyväksyy pelaajan tai uuden seuran seurasiirtopyynnön. Vanhan seuran aloittamasta seurasiirrosta lähtee sähköpostiviesti uudelle seuralle toimenpiteitä varten sekä sähköpostiviesti pelaajalle seurasiirron tekemisestä.

HUOM! Myös ulkomaansiirtopyynnöt tehdään kotimaansiirtopyyntöjen tapaan vanhanseuran/pelaajan toimesta. Ulkomaansiirtojen vastaanottajaksi valitaan pelaajan uuden seuran kansallisuustunnus esim siirto Ruotsiin = uusi seura SWE

Seurasiirron vastaanottaminen, kirjaamismaksun maksaminen ja hyväksyminen


a) Vanha seura vahvistaa AINA seurasiirron
    - Kun vanha seura on seurasiirron tehnyt siirtyy seurasiirron lopullinen siirron vahvistus uuden seuran vastuulle.
    - Kumpikaan seura  ei voi vahvistaa siirtoa jos pelaajan uutta seuraa ei ole tallennettu järjestelmään.

b) Uusi seura vastaanottaa seurasiirron
    - Kun vanha seura on seurasiirron vahvistanut tulee uudelle seuralle sähköpostiviesti seurasiirrosta ja seurasiirto on avoimena palvelusivuilla.
    - Uuden seuran velvollisuus on vastaanottaessaan seurasiirron myös maksaa seurasiirron kirjaamismaksu.
    - Kun uusi seura on vastaanottanut seurasiirron ja maksanut sen on seurasiirto voimassa ja palvelusivuilla tilassa ”maksettu”. Pelaajan saa uuden seuran joukkueen kokoonpanoon ja pelaaja poistuu vanhan seuran pelaajalistalta. Seurasiirrosta lähtee sähköpostitse vahvistustieto vanhalle seuralle ja pelaajalla seurasiirron toteutumisesta.
    - Liitto hyväksyy lopullisesti sekä koti –että ulkomaanseurasiirrot ja tämän jälkeen seurasiirron tilaksi muuttuu ”hyväksytty”  


Seurasiirron siirtolajit


             1) Vapaa seurasiirto
               - Kun pelaajalla ei ole sopimusta vanhan seuran kanssa on siirto aina vapaa seurasiirto
 

2) Rajoitettu seurasiirto
- Jos pelaaja lainataan kauden aikana toiseen seuraan voidaan seurasiirto tehdä väliaikaisena 
seurasiirtona. Pelaajan edustusoikeus palaa vanhaan seuraan automaattisesti rajoitusajan päätyttyä.
- Koko kauden rajoitetun seurasiirron voi tehdä vain pelaajasta, jolla on voimassaoleva pelaajasopimus vanhan seuran kanssa. Vanhan seuran tulee toimittaa kopio pelaajan voimassaolevasta pelaajasopimuksesta liittoon, mikäli pelaajalle tehdään rajoitettu seurasiirto koko kauden ajaksi.
- Rajoitettua seurasiirtoa voidaan jatkaa vain uudella seurasiirrolla tai jos seurasiirto halutaan päättää ennen määräajan umpeutumista tulee tehdä rajoitetun seurasiirron palautus.
 
3) Rajoitetun seurasiirron palautus
- Jos rajoitetulla seurasiirrolla olevan pelaajan siirto halutaan päättää ennen seurasiirron rajoitusajanpäättämistä tulee tehdä rajoitetun seurasiirron palautus. Rajoitetun seurasiirron palautus on normaali seurasiirto kirjaamismaksuineen mikäli pelaaja palaa pelaamaan lähtöseuraansa.
- Jos pelaaja siirtyy kolmanteen seuraan pelaamaan ilman että välissä palaa pelaamaan lähtöseuraansa kirjaamismaksun maksaa vain pelaajan seura johon pelaaja siirtyy pelaamaan.

4) Ryhmäseurasiirto
- Ryhmäseurasiirto hyväksytään vain erillisestä anomuksesta anomusmaksuineen ja perusteluineen. Anomus toimitetaan anomusmaksukuitin kanssa aluepäällikölle sekä sähköpostilla teemu.vanhala@finhockey.fi

5) Seurayhteisösiirto
- Ennen kauden alkua seurayhteisön junioriseura siirtää pelaajat edustusseuraan, jotka eivät ikänsä puolesta pysty enää edustamaan junioriseuraa.
- Vanha seura tekee seurayhteisösiirron ja seurasiirto siirtyy hyväksytyksi ilman uuden seuran vahvistusta

6) Pelaajaliikennesopimussiirto (Huom! katso kilpailusäännöt 5.2.)
- Tehdään seurojen välillä pelaajalle, joka seurojen hyväksynnällä pelaa toisessa pelaajaliikennesopimuksessa olevassa seurassa. Voidaan tehdä vain seurojen välillä, jotka ovat tehneet jääkiekkoliiton pelaajaliikennesopimuksen kaudelle 2016-17.
- Pelaajaliikennesiirtoja ei tehdä leijonaliigaan eikä tyttösarjoissa D-tytöt ja nuorempien sarjoihin.
- Vanha seura tekee pelaajaliikennesopimussiirron ja seurasiirto siirtyy hyväksytyksi ilman uuden seuran vahvistusta.
- Pelaajaliikennesopimussiirto tehdään rajoitettuna enimmillään 30 vrk:si
- Mikäli pelaaja ei ole kauden aikana pelannut omassa seurassaa ei pelaajasta voi enää tehdä neljättä pelaajaliikennesiirtoa, vaan pelaaja siirretään seurasiirrolla uuteen seuraan
- Kauden jälkeen pelaajaliikennesopimuksen puitteissa siirtyneet pelaajat palautuvat lähtöseuraan
- Jos pelaaja on koko edellisen kauden pelannut toisessa seurassa pelaajaliikennesopimuksen puitteissa ei hän voi toista kautta enää pelaajaliikennesopimuksen puitteissa siirtyä vaan hänestä tulee tehdä normaali vapaa seurasiirto toiseen seuraan.
- Mikäli pelaaja palaa omaan seuraansa merkityn rajoitusajan päättymispäivää seuraavana päivänä, ei paluusta tarvitse tehdä siirtoa. Mikäli pelaaja jatkaa rajoitusajan jälkeen pelaajaliikennesopimusseurassa tai palaa ennen merkittyä rajoituspäivämäärää takaisin omaan seuraansa, tehdään paluusta omaan seuraan pelaajaliikennesopimussiirto.


7) Ulkomaan seurasiirto
- Vanha seura tekee palvelusivuille pelaajasta ulkomaan seurasiirron ja valitsee uudeksi seuraksi pelaajan uuden seuran maalyhenteen sekä merkitsee ulkomaansiirrolle päättymisajan jos pelaajan ulkomaansopimuksen päättymisaika on tiedossa. Liitto tarvittaessa korjaa siirron päättymispäivämäärän vastaamaan kv. siirtokortin tietoja.