EmediateAd

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2017-18

HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 1.6.2017 alkaen


Kansainväliset seurasiirrot

Mikä on edustusoikeus ja milloin tarvitsee tehdä seurasiirto?

- Edustusoikeus on oikeus pelata seuran nimissä liiton järjestämässä sarjatoiminnassa.
- Edustusoikeus voi olla muussa seurassa kuin mihin seuraan pelipassi on otettu.
- Pelaajan edustusoikeus alkaa siinä seurassa missä pelaaja pelaa liiton sarjapeleissä ensimmäisen ottelunsa E-junioreissa tai vanhemmissa ja pelipassi on otettu kyseisen seuran nimiin.
-  Leijonaliigassa pelaaminen ei tee edustusoikeutta kyseiseen seuraan.
 

Pelaajien seurasiirtojen aikarajat

Siirtoaika B-nuoret (s.2000 - ) ja nuoremmat

Pelaajan, jolla ei ole voimassaolevaa pelaajasopimusta, on 30.06. mennessä joko tehtävä pelaajasopimus jonkun seuran kanssa tai ilmoitettava kirjallisesti edustusoikeuden omaavalle seuralle mahdollisesti vaihtavansa seuraa saadakseen vapaan edustusoikeuden siirron.

Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-E –juniori-ikäisissä seuraavina aikoina:
·        1.5. – 30.6. vapaa siirtoaika
·        1.7. – 31.7. ei siirtoaikaa
·        1.8. – 31.8. siirtoaika molempien seurojen yhteisellä suostumuksella
·        1.9. – 31.10. siirtoaika vain niille jotka eivät ole edustaneet sarjaotteluissa kuluvalla kaudella mitään seuraa
·        1.11. – 30.11. siirtoaika molempien seurojen yhteisellä suostumuksella
·        1.12. – 1.1. siirtoaika vain niille, jotka eivät ole edustaneet sarjaotteluissa kuluvalla kaudella mitään seuraa
·        2.1. – 15.2. siirtoaika molempien seurojen yhteisellä suostumuksella

Siirtoaika päättyy aina kyseisenä päivä klo 23.59.59
 

Siirtoaika A-nuoret (- s.1999) ja vanhemmat

Pelaaja, jolla ei ole voimassa olevaa pelaajasopimusta tai kirjallista sitoutumista mihinkään seuraan eikä ole osallistunut alkaneella kaudella joukkueen toimintaan, voi vapaasti siirtyä toiseen seuraan (siirtomenettelyn mukaisesti) siirtoaikojen puitteissa. Jos pelaaja on osallistunut joukkueen toimintaan, riippumatta kirjallisesta pelaajasopimuksesta tai sitoumuksesta, ei pelaajalla ole vapaata siirto-oikeutta mikäli seura pystyy osoittamaan kiistattomat taloudelliset vastuut jotka pelaajan osallistumisesta hänen kohdallaan on syntynyt.

Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä aikusissa - A-nuorissa seuraavina aikoina:
·        1.5. – 30.6. vapaa siirtoaika
·        1.7. – 31.7. ei siirtoaikaa
·        1.8. – 15.2. siirtoaika molempien seurojen yhteisellä suostumuksella

Siirtoaika päättyy aina kyseisenä päivä klo 23.59.59

Mikäli kyseessä on nuorempi pelaaja kuin A-ikäinen ja pelaajasiirto tehdään aikana jolloin nuorempien (B-E) siirtoja ei voi tehdä, ei hän voi uudessa seurassaan edustaa B-nuorten tai nuorempien joukkueita ennen kuin nuorempoien siirtojen aikaraja on avoinna. Tämä koskee pelaajia jotka ovat edustaneet edellistä seuraansa kuluvalla kaudella sarjaottelussa.


Seurasiirron kirjaamismaksut 2017-18:

- Kirjaamismaksu määräytyy maksuhetken mukaan
- Kirjaamismaksu maksetaan samalla kun seura vastaan ottaa seurasiirron palvelusivuilla maksuturva-palvelun kautta verkkopankkitunnuksilla.

-  50e 31.8.2017 saakka.
-100e   1.9.201
7 alkaen kaikissa sarjoissa ja ikäluokissa
-  30e naiset ja tytöt koko kauden
-  10e pelaajaliikenneseurasiirrot 2017-18 (voi tehdä 1.9.2017 alkaen),
laskutetaan kauden jälkeen uudelta7 uudelta seuralta

-    0 e Pelaaja pelaamatta kaksi edellistä pelikautta (=ei pelipassia kahteen edelliseen kauteen tai pelaaja on pelannut kaksi täyttä pelikautta harrastesarjoissa)
1. Vanha seura tekee seurasiirron normaalisti palvelusivuille. HUOM uusi seura ei maksa seurasiirtoa.
2. Uusi seura tekee anomuksen/ilmoituksen liittoon pelaajasta, jolla kaksi täyttä pelipassitonta kautta (sähköposti teemu.vanhala@finhockey.fi)
3. Liitto käy hyväksymässä seurasiirron ilman kirjaamismaksua, kun pelaajalle on hankittu pelipassi uuteen seuraan kaudelle 2017-18 (ei tarvitse enää uuden seuran toimenpiteitä)


Seurasiirron voimaantulo:

- Seurasiirron kirjaamismaksu pitää maksaa uuden seuran toimesta palvelusivuilla maksuturva-palvelun kautta kun seurasiirto on uuden seuran toimesta hyväksytty. Näin seurasiirto tulee voimaan heti maksuhetkestä ja pelaaja on edustuskelpoinen uudessa seurassa maksuhetkestä lukien kun maksutapahtuma on oikein ohjeiden mukaan suoritettu.
 

Ryhmäseurasiirrot 2017-18:

1. Ryhmäsiirrot anotaan jääkiekkoliitosta perusteluineen ja nimilistoineen.
2. Ryhmäsiirtoanomuksen liitteenä tulee olla kopio maksetusta anomusmaksusta 30e
(tilille FI20 8000 1602 1002 25)
3. Jääkiekkoliitto tekee hyväksytystä ryhmäsiirtoanomuksesta ryhmäsiirron palvelusivuille.
4. Uusi seura käy vastaanottamassa ja maksamassa kirjaamismaksun seurasiirrosta normaalisti

Ryhmäsiirtojen kirjaamismaksut:
- 100e 31.8.2017 saakka
- 200e   1.9.2017 alkaen


SEURASIIRTOKÄYTÄNTÖ 2017-18

Seurasiirron aloittaminen

Seurasiirtopyynnön voi palvelusivujen kautta tehdä pelaaja tai uusi seura

a) Pelaaja voi tehdä palvelusivuille pyynnön seurasiirrosta (HUOM!! Seurat tekevät edelleen seurasiirrot, mutta pelaaja voi halutessaan käynnistää seurasiirtotapahtuman palvelun kautta)
- Seurasiirtopyynnöstä lähtee sähköpostiviesti vanhalle seuralle toimenpiteitä varten, jos uusi seura on jo tiedossa lähtee sähköpostiviesti myös uudelle seuralle.
- Vanha seura tekee palvelusivuilla pelaajan seurasiirron (jos uusi seura tiedossa) tai ilmoittaa syyn seurasiirron eväämiselle jos siirtoa ei voida hyväksyä pelaajasopimukseen tai hoitamattomiin velvoitteisiin vedoten.
- Pelaaja voi myös evätä uuden seuran hänestä tekemän seurasiirtopyynnön tai itse tekemänsä seurasiirtopyynnön palvelusivuilla.
- Kaikista siirron vaiheista lähtee kaikille asianomaisille sähköposti
- Kun siirtopyyntö on laitettu vireille pelaajaa ei saa minkään seuraan pelaajakokoonpanoon ennen kuin siirtoprosessi on viety loppuun tai pelaaja on perunut siirtopyynnön
Siirtoja ja siirtopyyntöjä ei voi tehdä 1.-31.7.2017 välisenä aikana.


b) Uusi seura voi tehdä palvelusivuille pyynnön seurasiirrosta
- Seurasiirtopyynnöstä lähtee sähköpostiviesti vanhalle seuralle toimenpiteitä varten sekä pelaajalle.
- Vanha seura tekee palvelusivuilla pelaajan seurasiirron (jos uusi seura tiedossa) tai ilmoittaa syyn seurasiirron eväämiselle jos siirtoa ei voida hyväksyä pelaajasopimukseen tai hoitamattomiin velvoitteisiin vedoten.
- Pelaaja voi myös evätä uuden seuran hänestä tekemän seurasiirtopyynnön tai itse tekemänsä seurasiirtopyynnön palvelusivuilla.
- Kun siirtopyyntö on laitettu vireille pelaajaa ei saa minkään seuraan pelaajakokoonpanoon ennen kuin siirtoprosessi on viety loppuun tai pelaaja on perunut siirtopyynnön

c) Vanha seura tekee/hyväksyy palvelusivuille seurasiirron
- Vanha seura voi tehdä avoimen seurasiirron pelaajalle myös ilman pelaajan palvelusivuille tekemää siirtopyyntöä.
- Vanhan seuran tulee aina vastata pelaajan/uuden seuran tekemään seurasiirtopyyntöön, joko tekemällä seurasiirron tai ilmoittamalla syyn seurasiirron eväämiselle.

HUOM! Myös ulkomaansiirtopyynnöt tehdään kotimaansiirtopyyntöjen tapaan vanhanseuran/pelaajan toimesta. Ulkomaansiirtojen vastaanottajaksi valitaan pelaajan uuden seuran kansallisuustunnus esim siirto Ruotsiin = uusi seura SWE


Seurasiirron vastaanottaminen, kirjaamismaksun maksaminen ja hyväksyminen


a) Vanha seura vahvistaa AINA seurasiirron
- Kun vanha seura on seurasiirron tehnyt siirtyy seurasiirron lopullinen siirtoprosessin loppuun vieminen uuden seuran vastuulle.
- Vanha seura  ei voi vahvistaa siirtoa jos pelaajan uutta seuraa ei ole tallennettu järjestelmään.

b) Uusi seura vie siirtoprosessiin loppuun maksamalla seurasiirron kirjaamismaksun
- Kun vanha seura on seurasiirron vahvistanut tulee uudelle seuralle sähköpostiviesti seurasiirrosta ja seurasiirto on avoimena palvelusivuilla.
- Uuden seuran velvollisuus on vastaanottaessaan seurasiirron myös maksaa seurasiirron kirjaamismaksu.
- Kun uusi seura on vastaanottanut seurasiirron ja maksanut sen on seurasiirto voimassa. Pelaajan saa uuden seuran joukkueen kokoonpanoon. Seurasiirrosta lähtee sähköpostitse vahvistustieto vanhalle seuralle ja pelaajalla seurasiirron toteutumisesta.
 

Seurasiirron siirtolajit

1) Vapaa seurasiirto
- Kun pelaajalla ei ole sopimusta vanhan seuran kanssa on siirto aina vapaa seurasiirto
 

2) Rajoitettu seurasiirto
- Jos pelaaja lainataan kauden aikana toiseen seuraan voidaan seurasiirto tehdä väliaikaisena 
seurasiirtona. Pelaajan edustusoikeus palaa vanhaan seuraan automaattisesti rajoitusajan päätyttyä.
- Koko kauden rajoitetun seurasiirron voi tehdä vain pelaajasta, jolla on voimassaoleva pelaajasopimus vanhan seuran kanssa. Vanhan seuran tulee toimittaa kopio pelaajan voimassaolevasta pelaajasopimuksesta liittoon, mikäli pelaajalle tehdään rajoitettu seurasiirto koko kauden ajaksi. Jos pelaajasopimusta ei ole toimitettu liittoon, muutetaan seurasiirto automaattisesti vapaaksi seurasiirroksi.
- Rajoitettua seurasiirtoa voidaan jatkaa vain uudella seurasiirrolla tai jos seurasiirto halutaan päättää ennen määräajan umpeutumista tulee tehdä rajoitetun seurasiirron palautus.
 
3) Rajoitetun seurasiirron palautus
- Jos rajoitetulla seurasiirrolla olevan pelaajan siirto halutaan päättää ennen seurasiirron rajoitusajanpäättämistä tulee tehdä rajoitetun seurasiirron palautus. Rajoitetun seurasiirron palautus on normaali seurasiirto kirjaamismaksuineen mikäli pelaaja palaa pelaamaan lähtöseuraansa.
- Jos pelaaja siirtyy kolmanteen seuraan pelaamaan ilman että välissä palaa pelaamaan lähtöseuraansa kirjaamismaksun maksaa vain pelaajan seura johon pelaaja siirtyy pelaamaan.

4) Ryhmäseurasiirto
- Ryhmäseurasiirto hyväksytään vain erillisestä anomuksesta anomusmaksuineen ja perusteluineen. Anomus toimitetaan anomusmaksukuitin kanssa aluepäällikölle sekä sähköpostilla teemu.vanhala@finhockey.fi
 

5) Seurayhteisösiirto
- Ennen kauden alkua seurayhteisön junioriseura siirtää pelaajat edustusseuraan, jotka eivät ikänsä puolesta pysty enää edustamaan junioriseuraa.
- Vanha seura tekee seurayhteisösiirron ja seurasiirto siirtyy hyväksytyksi ilman uuden seuran vahvistusta
- Seurayhteisösiirto tehdään vain kerran junioriseurasta edustuseuraan.
- Pelaaja voi edustaa seurayhteisön seuroja ilman seurasiirtoja riippumatta siitä minkä seuran alaisess
 

6) Pelaajaliikennesopimussiirto (Huom! katso kilpailusäännöt 5.3.)
- Tehdään seurojen välillä pelaajalle, joka seurojen hyväksynnällä pelaa toisessa pelaajaliikennesopimuksessa olevassa seurassa. Voidaan tehdä vain seurojen välillä, jotka ovat tehneet jääkiekkoliiton pelaajaliikennesopimuksen kaudelle 2017-18.
- Pelaajaliikennesiirtoja ei tehdä leijonaliigaan eikä tyttösarjoissa D-tytöt ja nuorempien sarjoihin.
- Vanha seura tekee pelaajaliikennesopimussiirron ja seurasiirto siirtyy hyväksytyksi ilman uuden seuran vahvistusta.
- Pelaajaliikennesiirron voi tehdä 15.2.2018 saakka, jos pelaaja ei ole pelannut lähtöseurassa kauden aikana, tulee hänestä tehdä normaali seurasiirto uuteen seuraan.
- Kauden jälkeen pelaajaliikennesopimuksen puitteissa siirtyneet pelaajat palautuvat lähtöseuraan
- Mikäli pelaaja palaa omaan seuraansa merkityn rajoitusajan päättymispäivää seuraavana päivänä, ei paluusta tarvitse tehdä siirtoa. Mikäli pelaaja jatkaa rajoitusajan jälkeen pelaajaliikennesopimusseurassa tai palaa ennen merkittyä rajoituspäivämäärää takaisin omaan seuraansa, tehdään paluusta omaan seuraan pelaajaliikennesopimussiirto.


7) Ulkomaan seurasiirto
- Vanha seura tekee palvelusivuille pelaajasta ulkomaan seurasiirron ja valitsee uudeksi seuraksi pelaajan uuden seuran maalyhenteen sekä merkitsee ulkomaansiirrolle päättymisajan jos pelaajan ulkomaansopimuksen päättymisaika on tiedossa.