EmediateAd

Idea

Laadukasta nuorisotoimintaa Jääkiekkoliiton lasten ja nuorten urheilun linjausten mukaisesti toteuttavien jääkiekkoseurojen kanssa toteutettava yhteistyön malli.

Miksi?

- Seurojen toiminnan laadun kehittäminen
- Toimivan yhteistyön mahdollistaminen Jääkiekkoliiton ja seurojen välillä
- Jääkiekkoliiton resurssien kohdistaminen yhteistyöseuroille
- Tuloksien selkiyttäminen ja mittaaminen
- Sinetti markkinointiväline seuralle

Mitä sinettiseura lupaa toiminnastaan? 

Sinettiseuran lupaukset on jaettu kolmeen ydinkohtaan: 

- EETTISET JA KASVATUKSELLISET PERIAATTEET
- SEURAN ORGANISOINTI JA TOTEUTUS
- HARJOITUKSEN LAATU

Sinettiseuran lupaukset esitellään tarkemmin omalla sivullaan .

 

Mitä etuja jääkiekon sinettiseuralla on?

- "Koulutuspiikki” Jääkiekkoliitonliiton toimistossa
- Liitto maksaa yhden henkilön Sinettiseurojen yhteistapahtumaan
- Valmennuspäällikköpäivien kustannukset (osanottomaksu + matkakustannukset) piikistä
- Tammikuun lopussa sinettiseurojen urheiluvastaaville yhteiset kokous- ja koulutuspäivät 
- Seurojen valmennuspäälliköiden kutsuminen liiton toiminnan kehittämisryhmiin
- Yhteydenpito valmennuspäälliköihin
- Vuoden juniorivalmentaja -kiertopalkinto
- Liitto maksaa seuroille 10 Pro Nuori Suomi -”kannustepakettia” vuodessa
- Liiton toimisto ja alueet pyrkivät järjestämään seuroille räätälöityä koulutusta
- Seurojen ohjaajat ja valmentajat ”etuoikeutettuja” kursseille
- Kiekkolehden nk. liiton sivut sovitusti seurojen käytössä
- Liitto kannustaa ja ohjaa seuroja yhteistyöhön (tiedonvaihto, vierailut, koulutus yms.)
- Muut mahdolliset erikseen sovittavat yhteistyömuodot