Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Jääkiekossa, kuten myös muussa liikunnassa ja urheilussa, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat harrastamisen, kilpailemisen, vaikuttamisen ja näkymisen mahdollistamista kaikille. Jokaisella on oikeus harrastaa turvallisessa ympäristössä ilman syrjintää, edistää liikunnan avulla omaa terveyttään ja saada merkityksellisiä kokemuksia. Yhtä lailla on tärkeää, että lapsille on tarjolla erilaisia roolimalleja ja esikuvia ja mm. seuratoiminnassa erilaisia näkökulmia ja monialaista osaamista, jotka auttavat uusien harrastajien ja muiden toimijoiden rekrytoinnissa.

Suomalaisen jääkiekon strategian yksi painopistealueista on nais- ja tyttökiekko. Kirjattujen toimintalinjausten mukaisesti jääkiekossa panostetaan nais- ja tyttökiekkoilijoiden määrän kasvattamiseen, olosuhteisiin, painoarvon kasvattamiseen ja naistoimijoiden määrään valmennuksessa ja muina toimijoina.

Seuroja kannustetaan huomioimaan erityisryhmät omassa harrastustarjonnassaan. Erityisryhmistä ja niiden toimintatavoista jääkiekossa voit lukea lisää täältä.