Vaikka hallitus on ryhtynyt asteittain purkamaan rajoitustoimenpiteitä, ei koronavirusepidemia ole ohi. Seurojen ja joukkueiden tehtävänä onkin huolehtia, ettei toiminnassa mukana olevien valmentajien tai pelaajien ja muiden henkilöiden terveys vaarannu. Harjoittelu on mahdollista seuraavin reunaehdoin:

Toukokuun ajan voimassa on edelleen kymmenen hengen kokoutumisrajoitus, mikä tarkoittaa, että ryhmäharjoittelua ei suositella aloitettavan ennen kesäkuun alkua. Ulkoharjoittelupaikat avataan kuitenkin 14.5. alkaen, mikä mahdollistaa toukokuun puolivälin jälkeen harjoittelun ulkona kokoontumisrajoitukset (10 henkeä) ja suojaetäisyydet (2m) huomioiden.

1.6. alkaen voidaan hallituksen tiedonannon mukaan alkaa hallitusti avata sisäliikuntatiloja. Mitä tämä tarkoittaa mm. jäähallien avaamisen osalta, selviää lähiaikoina. Samalla kokoontumisrajoitus nousee 50 henkilöön. Tämä mahdollistaa ryhmäharjoittelun, kunhan suojaetäisyyksistä ja hyvästä hygieniasta huolehditaan.

Urheilukilpailut ja -sarjat voi 1.6. alkaen käynnistää erityistoimenpitein. Koska jääkiekon sarjatoiminta käynnistyy vasta syksyllä, suosittelemme odottamaan vielä jonkin aikaa ennen loppukesän turnausten ja joukkueiden välisten pelitällien sopimista.  

Edelleen on tärkeää, että kohtaamiset minimoidaan ja lähikontaktia vältetään. Jokaiselle toimijalle kannattaakin korostaa viranomaisohjeiden noudattamista ja henkilökohtaisen hygienian merkitystä: yskiminen/aivastelu suunnataan hihaan ja käsiä pestään saippualla ahkerasti. Jos vettä ei ole saatavilla, käytetään käsidesiä. Harjoittelu on sallittua vain täysin terveenä.

Kokosimme tähän uutiseen ohjeita valmentajille ja joukkueille sekä pelaajille. Ohjeistusta saa ja toivotaan jaettavan seuran sisällä, pelaajille ja heidän huoltajilleen. Päivitämme ohjetta sitä mukaa, kun viranomaiset päivittävät tai täsmentävät omaa ohjeistustaan.

Ohjeita valmentajille & joukkueille

Vain terveenä harjoitellaan: pelaajille ja huoltajille kannattaa korostaa, että liikunta on kielletty aina, jos pelaajalla esiintyy hengitystie- tai muita sairastumisen oireita.

 1. Toukokuun ajan suositaan etävalmennusta ja omatoimista harjoittelua.
 2. Pienryhmissä harjoittelu on sallittua 1.6. alkaen max. 50 henkilön ryhmissä, suojaetäisyyksiä (2m/”jääkiekkomailan mitta”) noudattaen. Kaikki harjoitteet, jotka on mahdollista ohjeistaa etänä ennen harjoitusta, vähentävät kontaktien määrää harjoitustilanteessa.  
 3. Lähikontaktia tulee edelleen välttää: ei peliä – ei kontaktia! Etäisyyksistä (2m/”jääkiekkomailan mitta”) tulee pitää huolta myös koko harjoituksen ajan, hengästyneenä ihmiset välittävät virusta ilmaan enemmän kuin normaalisti.
 4. Harjoittelu toteutetaan ulkona aina kun se on mahdollista.
 5. Suositaan paikkaharjoittelua kiertoharjoittelun sijaan.
 6. Sisällä harjoitellessa on syytä huomioida seuraavat asiat: mahdollisuus käsienpesuun saippualla, käsidesin saatavuus, yleisten tilojen siivouksen (pintojen, ovenkahvojen, vesihanojen, WC:n puhdistaminen) tehostaminen.
 7. Pelaajat ohjeistetaan tulemaan harjoituksiin puhtaissa varusteissa, kädet saippualla pestynä. Kasvojen koskettelua tulee välttää ja hiki pyyhitään omaan pyyhkeeseen. Jokaisella on käytössään oma juomapullo. Aivastelut/yskiminen suunnataan hihaan ja kädet pestään hyvin heti harjoituksen jälkeen. Pyyhe ja harjoitusasu pestään jokaisen harjoituskerran jälkeen.
 8. Käytetään ensisijaisesti omia harjoitusvälineitä. Jos käytössä ovat yhteiset harjoitusvälineet, ei välineitä kierrätetä harjoituksen aikana. Välineet puhdistetaan ennen ja jälkeen harjoituksen.
 9. Peseytyminen ja suihkussa käynti tapahtuu harjoituksen jälkeen kotona. Kun harjoitus päättyy, siirrytään pois paikalta viivyttelemättä.
 10. Palaverit ja keskustelut pidetään etäyhteyksillä.

Ohjeita pelaajille

 1. Treenaan VAIN JA AINOASTAAN​ terveenä – nyt ei ole aika leikkiä supersankaria! Varmistan aina myös huoltajalta/vanhemmilta luvan treenata.
 2. Jos koen oloni vähääkään flunssaiseksi, jään kotiin ja ilmoitan asiasta viestillä valmentajille!
 3. Teen omatoimiset harjoitteet turvavälejä (2m/”jääkiekkomailan mitta”) noudattaen.
 4. Kun ryhmäharjoittelu (max. 50 henkeä) on kesäkuussa taas mahdollista, noudatan turvaväliä (2m/”jääkiekkomailan mitta”) ennen, jälkeen ja koko harjoituksen ajan.
 5. Pesen huolellisesti käsiäni saippualla ja desinfioin niitä tarvittaessa (kotoa lähtiessä ja kotiin tultaessa).
 6. Pidän aina mukanani pientä käsidesipulloa.
 7. Juon vain omasta juomapullosta – en lainaa kaverilta tai juo wc:n hanasta.
 8. En koskettele kasvoja, hiet pyyhin omaan pyyhkeeseen.
 9. Käytän omia välineitä enkä lainaa niitä kavereille, muistan myös puhdistaa välineet harjoituskerran jälkeen.
 10. Vältän kaikkea turhaa pintojen koskettelua.
 11. Vältän turhaa käyntiä liikuntatilojen WC-tiloissa (käyn kotona ennen ja jälkeen).
 12. Treenin jälkeen lähden suoraan kotiin ja peseydyn vasta kotona.
 13. Käyn liikuntatiloissa ​vain sovittuna aikana​ ja poistun kun aikani on loppunut, jotta muut pääsevät treenaamaan.
 14. Treenin jälkeen huolehdin, että hikipyyhe ja treeniasu tulevat pestyksi ennen seuraavaa käyttökertaa.

 

Julkaistu kategoriassa Koronavirus

Koronavirusepidemia vaikuttaa edelleen paitsi urheilutapahtumiin, myös harjoitteluun.

- Keskeistä on, että viranomaisohjeita tulee noudattaa kaikessa tekemisessä. Treenaamista ei kuitenkaan ole kielletty, maajoukkueiden vastuulääkäri Niklas Lindblad muistuttaa. 

Aikainen kevät mahdollistaa monipuolisen harjoittelun ulkona, tällä hetkellä pääpaino kannattaa pitää peruskuntoharjoittelussa. Liian korkeatehoinen treeni erityisesti useana päivänä peräkkäin voi altistaa infektioille. 

- Erityisesti juniorijoukkueissa on nyt otollinen aika ohjata harjoittelua keskivartalon liikkuvuuden ja syvien vatsa- ja selkälihasten vahvistamiseen. Näin parannetaan pelivarmuutta ja edesautetaan pelaajien fyysisiä ominaisuuksia mm. taklausten vastaanottamiseen, Lindblad suosittelee.

Kaikessa toiminnassa rajoitukset ryhmäharjoittelusta tulee muistaa, tämän vuoksi esim. aikuisten kilpajoukkueissa keväisin järjestettävät testit organisoidaan tänä vuonna normaaleista käytännöistä poiketen. Lasten ja nuorten toiminnassa suositus on, että harjoittelu ohjataan tapahtumaan omatoimistesti, näin turvaväleistä pystytään pitämään paremmin huolta.

- Kannattaa myös korostaa junioreille, että vähänkään kipeänä ei kannata treenata: matala kynnys lepoon flunssaoireiden yllättäessä on hyvin tärkeää, Lindblad muistuttaa.

- Ja tietysti, jokaisen meistä tulee pitää korostetusti huolta hyvästä hygieniasta. Tehostettua käsien pesua tulee jatkaa ja yskiminen ja aivastukset suunnataan edelleen hihaan.

Julkaistu kategoriassa Koronavirus
perjantai, 27 maaliskuu 2020 10:55

Dopingvalvonta COVID-19 tilanteessa

Maailmaanlaajuinen COVID-19-pandemia vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Myös dopingvalvontaa mukautetaan tilanteen vaatimalla tavalla asettaen kaikkien toimijoiden terveyden etusijalle. SUEK ohjeistaa urheilijoita niin viranomaisten ohjeiden kuin Maailman antidopingtoimisto WADAn suositusten pohjalta.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ottaa huomioon koronaviruksen luomat poikkeukselliset olosuhteet ja suhtautuu tilanteeseen asian vaatimalla vakavuudella. Kilpailutoiminnan keskeydyttyä suuria testitapahtumia ei ole. Kilpailun ulkopuolisia testejä voidaan toteuttaa viranomaisten ohjeistuksia noudattaen.

- Vaikka testimäärä hetkellisesti vähenisi, on hyvä muistaa, että dopingvalvonta on kestävyyslaji. Testaus on vain yksi osa valvontaa. Käytössä on myös muita keinoja, kuten tutkinnalliset menetelmät sekä vuosia kestävä huippu-urheilijoiden yksilöllinen pitkäaikaisseuranta. Urheilijat voivat olla normaalisti yhteydessä SUEKiin, mikäli heillä on mitä tahansa kysyttävää dopingvalvonnasta. Kaikkien, niin urheilijoiden kuin testihenkilöstön terveys on nyt tärkeintä, SUEKin testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

Tämä tiedote on tehty WADAn kysymyksiä ja vastauksia urheilijoille asiakirjan pohjalta. WADA on laatinut kysymykset ja vastaukset yhdessä urheilijakomiteansa kanssa. Ne on tarkoitettu vastaamaan kysymyksiin, joita urheilijoilla voi olla antidopingasioihin liittyen tässä maailmanlaajuisesti haastavassa ja nopeasti muuttuvassa tilanteessa. SUEK on täydentänyt kysymykset ja vastaukset sopiviksi tämänhetkiseen Suomen tilanteeseen. Linkki alkuperäiseen englanninkieliseen tekstiin on tiedotteen lopussa.

- Tämä tilanne yhtä lailla poikkeuksellinen kaikille urheilijoille maailmanlaajuisesti. Jokaisella on monta asiaa mielessä, miten turvata oma ja läheisten terveys, miten jatkaa harjoittelua, kun harjoittelupaikat ovat pääosin sulkeutuneet eikä treenikavereiden kanssa voi harjoitella. Jokaisen pitää sopeuttaa toimintaansa poikkeuksellisiin olosuhteisiin, näin myös dopingvalvonnan osalta. Tämän vuoksi WADA on tehnyt urheilijoille kansainvälisesti yhtenevät ohjeistukset, tavoitteena selkiyttää heille tilannetta dopingvalvonnan osalta, WADAn ja Kansainvälisen olympiakomitean urheilijavaliokuntien jäsen Emma Terho sanoo.


Kysymykset ja vastaukset

1. Voidaanko minua edelleen testata COVID-19-pandemian aikana, vaikka käytössä on monia sosiaaliseen etäisyyteen ja eristykseen liittyviä rajoituksia?
Kyllä. Testaus on edelleen mahdollista missä ja milloin tahansa. Toiminnassa otetaan huomioon viranomaissuositukset. SUEKin dopingtestaajaverkosto kattaa koko maan.

2. Jos minut testataan, mitä tehdään tartunnan mahdollisuuden minimoimiseksi?
SUEK käyttää tehostettuja ja terveysviranomaisten suositusten mukaisia toimenpiteitä terveytesi ja dopingtestaushenkilöstön terveyden suojaamiseksi. Lisätietoa on WADAn 20.3.2020 julkaisemissa ohjeissa antidopingorganisaatioille, jonka linkki löytyy tämän tiedotteen lopusta.

3. Mihin erityisiin toimenpiteisiin antidopingorganisaatiot ryhtyvät minimoidakseen tartunnan mahdollisuuden?
WADA ohjeistuksen mukaisesti SUEK toteuttaa vain kaikkein kriittisintä dopingvalvontaa. SUEKin testaajat noudattavat vastuullisesti niin viranomaisohjeista kuin WADAn suosituksia dopingtestien toteuttamisessa. Testiryhmä käyttää asianmukaisia suojavarusteita. Lisäksi urheilijat ja dopingtestihenkilöstö noudattavat mahdollisuuksien mukaan suositeltua sosiaalista etäisyyttä, joka on kaksi metriä.

4. Mitä minun pitäisi tehdä, jos minulla on COVID-19-virukseen viittaavia oireita?
Sinun on asetettava etusijalle oma terveytesi ja läheistesi terveys. Jos epäilet saaneesi virustartunnan, tärkeintä on, että eristäydyt muista ja noudatat muita viranomaisten suosittelemia varotoimenpiteitä.

Mikäli olet testauspooliurheilija, voit kertoa tilanteestasi olinpaikkatietojen lähettämisen yhteydessä ADAMS -järjestelmään tai suoraan SUEKille sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Sinun pitää kertoa tilanteestasi mahdollisen dopingtestikutsun yhteydessä.

Mikäli et kuulu testauspooliin, sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa tilanteestasi SUEKille. Sinun pitää kuitenkin kertoa tilanteestasi dopingtestihenkilöstölle mahdollisen dopingtestikutsun yhteydessä.

5. Tarvitsenko edelleen erivapauden, jos minulla on kiellettyä ainetta tai menetelmää edellyttävä sairaus?
Niin kauan kuin olet testauksen piirissä, sinulla tulee olla voimassa oleva erivapaus. Jos sinulla on COVID-19-pandemian aikana vaikeuksia päästä lääkärille erivapaushakemusta tukevien asiakirjojen hankkimista varten, sinun on dokumentoitava kaikki asiaankuuluvien vaatimusten noudattamiseksi suoritetut toimet ja näiden esteet. Tilanteet käsitellään tapauskohtaisesti.

6. Jos urheilijoita ei testata säännöllisesti tai jos heitä testataan tavallista vähemmän, mitä WADA tekee varmistaakseen puhtaan kilpailun, kun tilanne palaa normaaliksi?
WADA seuraa tarkasti, missä testausmääriä on vähennetty tai missä testaus on peruttu kokonaan. Kun urheilumaailma palaa normaaliin, näihin testauksen mahdollisiin puutteisiin voidaan puuttua ylimääräisellä ja kohdennetulla testauksella.

SUEK mukauttaa dopingvalvontaa vallitsevaan tilanteeseen, joka tarkoittaa tällä hetkellä testimäärän vähemmistä muun muassa kilpailutapahtumien peruunnuttua. WADA ohjeistuksen mukaisesti SUEK toteuttaa vain kaikkein kriittisintä dopingvalvontaa. Tilanteen salliessa uudelleen arvioidaan testaussuunnitelmaa esimerkiksi testimäärien, painotusten sekä kohdentamisien osalta. Dopingtestaus on kuitenkin yksi osa dopingvalvontaa. Käytössä on muun muassa tutkinnalliset menetelmät sekä vuosia kestävä huippu-urheilijoiden yksilöllinen pitkäaikaisseuranta.

7. Onko minun edelleen toimitettava olinpaikkatietoni?
Mikäli kuulut testauspooliin, on sinun edelleen toimitettava ajantasaiset olinpaikkatietosi. Jos haluat antaa tietoja terveydentilastasi, eristyksestä, liikkumisrajoituksista ym. asioista, joilla voi olla vaikutusta dopingvalvontaan, voit ilmoittaa kyseiset tiedot esimerkiksi olinpaikkatietojen lähetyksen yhteydessä. Lisätietoa kysymyksessä 4.

8. Voinko kieltäytyä testauksesta, jos olen eristyksessä tai karanteenissa tai jos koen, ettei näytteenottohenkilöstö noudata riittäviä varotoimenpiteitä?
Et. Ellei voimassa ole pakollista eristystä tai ulkonaliikkumiskieltoa, sinua kehotetaan suostumaan testaukseen sekä noudattamaan SUEKin käyttöön ottamia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Jos kieltäydyt testauksesta, et anna näytettä saatuasi dopingtestikutsun tai jos et voi (tai halua) antaa näytettä suojatoimenpiteiden puutteen vuoksi, kieltäytymiseesi sovelletaan normaalia tulostenkäsittelyprosessia, joka tarjoaa sinulle asiamukaisen käsittelyn ja mahdollisuuden perustella toimintasi.

Kun otetaan huomioon, että käynnissä on vain vähän testaustoimintaa, urheilijoita kannustetaan suostumaan testaukseen. Urheilijalla on oikeus ottaa dopingtestiin mukaan oma avustajansa. Tätä suositellaan erityisesti alaikäisille ja vammaisurheilijoille. Mikäli avustajaa ei ole mahdollista ottaa mukaan testiin COVID-19 tilanteen vuoksi, tulee asia dokumentoida dopingtestin yhteydessä.

9. Kun testauksen määrää on vähennetty, miten voin tulevaisuudessa luottaa kilpailevani puhtaassa ympäristössä?
Kansanterveys asetetaan nyt antidopingjärjestelmän tarpeiden yläpuolelle ja tällä on vaikutuksia urheilun dopingin vastaisessa taistelussa. Tällä hetkellä niin harjoittelu kuin kilpailuiden järjestäminen on normaalitilannetta vähäisempää. Dopingnäytteitä voidaan kuitenkin säilyttää 10 vuotta mahdollisia uudelleen analyysejä varten. Lisäksi dopingin käyttö voidaan havaita poikkeamana Urheilijan biologisen passin näytteissä, COVID-19:n jälkeen tehdyissä testeissä.

Vaikka testauksen määrä väheneekin tänä aikana maailmanlaajuisesti, voit edistää antidopingtoimintaa varmistamalla olevasi ajan tasalla viimeisimmistä tiedoista ja koulutuksista sekä kannustamalla kilpakumppaneitasi ja joukkuetovereitasi tekemään samoin. Voit tutustua SUEKin Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen ja viestiä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa koulutuksen suorittamisesta. Näin ilmaiset tukesi reilulle pelille ja puhtaalle urheilulle.

SUEK seuraa tilannetta ja päivittää tarvittaessa toimintaansa viranomais- ja Maailman antidopingtoimisto WADAn ohjeistuksen mukaisesti. 

Lue lisää aiheesta:
WADAn ohjeet antidopingorganisaatioille
WADAn  kysymyksiä ja vastauksia urheilijoille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 


Lähde: SUEK ry:n tiedote

Julkaistu kategoriassa Uutiset

Jääkiekkoliitto mukana Olympiakomitean ja liikunta- ja urheiluyhteisön yhteisessä selvityksessä, joka jätettiin perjantaina tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle liittyen liikunnan ja urheilun kansalaisjärjestötoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseen erityisavustuspaketilla.

Olympiakomitean 20.3.2020 koko suomalaisen urheiluyhteiön nimissä julkaisema tiedote asiasta löytyy täältä.

Julkaistu kategoriassa Koronavirus

Vaikka koronavirus jyllää ja kontakteja tulee välttää, ei liikkuminen omassa kodissa, pihalla tai vaikka lähimetsässä oman perheen kesken ole kiellettyä. Päinvastoin, elinpiirin pienentyessä liikunta virkistää kummasti mieltä!

Nykytekniikka mahdollistaa lasten aktivoinnin myös etänä ja lapsia on helppo innostaa liikunnan pariin erilaisten haasteiden ja kilpailujen kautta.Toteutus vaatii vain hitusen mielikuvitusta ja viitseliäisyyttä, eikä yhtä oikeaa tapaa ole olemassa. Kannustammekin seuroja ja joukkueita kehittämään omia kisoja ja/tai haasteita, jotka laittavat koko joukkueen ja parhaassa tapauksessa myös taustajoukot liikkumaan.

Jääkiekkoliitto haastaa perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina juniorit ja muut oleskeluun tylsistyneet Leijonien Instagramissa treenaamaan Barkovin pehmeitä käsiä, Laineen pyssyä ja Rantasen fysiikkaa. Kannustamme lapsia jakamaan tuloksensa somessa ja haastamaan joukkuekaverit ja vanhemmat mukaan. Myös seurat ja joukkueet voivat ilomielin ottaa osaa haasteeseen!

Haastekampanja löytyy kokonaisuudessaan tämä uutisen alaosasta erillisenä liitteenä, sen innoittamana erilaisia kampanjoita voi keksiä joukkueiden kesken lisää vaikka millä mitalla. Halutessanne voitte esimerkiksi rakentaa viikkokisoja ja huomioida aktiivisia lapsia joukkuetasolla tai innostaa junioreita vuorovedoin jakamaan päivän treenivinkkinsä joukkuekavereille.

Aurinkoista & aktiivista viikonloppua!

Julkaistu kategoriassa Uutiset
keskiviikko, 18 maaliskuu 2020 13:54

Ohjeita seuroille koronavirustilanteeseen

Olemme koonneet yhteen ohjeita ja materiaaleja, joita seurat voivat hyödyntää koronaviruksen aiheuttaman tilanteen aikana.


Seuratoiminta ja koronavirus
Suomen hallitus päätti 16.3.2020 uusista suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.
Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti.Suomen Jääkiekkoliitto noudattaa Suomen Olympiakomitean tavoin Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön linjauksia ohjeistuksessaan.

Töiden järjestäminen
Poikkeustilanne antaa mahdollisuuden tehdä rästityöt kuntoon, suunnitella ja valmistella tulevaa. Nyt kannattaa valmistella ensi kautta mahdollisemman pitkälle ja miettiä, miten seuran toimintaa voidaan kehittää entistä paremmaksi.

Myös mahdollisten vapaiden pitämisestä kannattaa sopia koko henkilöstön kesken.

Seurakehitys
Toiminnan kehittämiseen on nyt hyvä tilaisuus. Seurassa kannattaa nyt keskittyä seuran toiminnan kehittämiseen ja pidemmän tähtäimen suunnitteluun.

Jääkiekkoliiton aluepäälliköt on ohjeistettu kontaktoimaan omat seuransa ja auttamaan sekä sparraamaan seuroja toiminnan kehittämisessä pidemmällä tähtäimellä.

Jääkiekkoliiton aluevalmentajat on ohjeistettu myös olemaan yhteydessä seuroihin ja auttamaan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tähtiseuraohjelman verkkotyökalu mahdollistaa etätyöskentelyn myös seurakehittämisessä ja verkkoalustalta löytyy monia työkaluja erilaisiin kehitystarpeisiin.

Lasten ja nuorten aktivointi
Tähtiseuraohjelman laatukriteereihin kuuluvat seuran ohjeistus omatoimiseen harjoitteluun ja nuorten osallistamiseen oman toimintansa suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Vallitsevassa tilanteessa kannustamme seuroja ja operatiivisia seuratoimijoita (varsinkin liiton tuella palkattuja taitovalmentajia) aktivoimaan omatoimiseen tekemiseen ja käynnistämään somekampanjoita yhdessä nuorten kanssa, jotta lapset ja nuoret saadaan edelleenkin liikkumaan, olosuhteista riippumatta.

Esimerkiksi omatoimisen harjoittelun videoklippejä voi jakaa somessa ja kannustaa näin joukkuekavereita ja muita lapsia jatkamaan liikkumista. Muistutamme myös, että pihapelit ovat edelleen sallittuja!

Esimiestyön kautta tulisi huolehtia siitä, että taitovalmentajille ja muille operatiivisille annetaan tukea uusien toimintamuotojen käynnistämiseen. Taitovalmentajahankkeen ohjausryhmä antaa taitovalmentajatukea saaville seuroille erillisen ohjeen taitovalmentajien työllistämisestä.

Seurayhteistyö & parhaiden käytäntöjen jakaminen
Nyt jos koska on aika tehdä yhteistyötä yli seurarajojen. Kannattaa jakaa parhaita käytäntöjä ja miettiä, missä asioissa seurat voivat yhdistää voimansa koronavirustilanteen aikana.

Tutustu esimerkiksi KJT:n käynnissä olevaan varainhankintakampanjaan.

Koronaviruksen vaikutus seurojen toimintamaksuihin
Jääkiekkoliitto katsoo, että seuran jäsenyys luo kaikille seuran pelaajille vastuun niiden seuran ja joukkueen välttämättömien kustannusten kattamiseen, jotka syntyvät sen jälkeen, kunnes seura on tehnyt toiminnan sopeuttamiseen liittyvät kustannuksia leikkaavat toimet.

Seura on velvollinen tekemään kustannuksia leikkaavat toimet viivytyksettä. Käytännössä kustannuksia leikkaavien toimien jälkeen seura voi periä joukkueiden pelaajilta ne kustannukset, jotka ovat välttämättömiä seuran tärkeiden toimintojen ylläpitämisestä poikkeustilanteen aikana ja luonnollisesti myös toimista, jotka ovat välttämättömiä toiminnan nopeaksi käynnistämiseksi sen jälkeen, kunnes poikkeustilanne on ohitse.

Yhdistyslakiin perustuen seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa, koska niillä katetaan jo syntyneitä ja väistämättä syntyviä tulevia kuluja.

Tutustu Olympiakomitean ohjeistukseen asiasta tämän linkin kautta

Materiaalia ja ohjeistuksia työnantajille
Kannattaa tutustua Urheilutyönantajat ry:n hallituksen suosituksiin ja ohjeistuksiin työnantajille

Myös Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun yhteistyössä Asianajotoimisto Legistumin kanssa laatimat ohjeistukset ovat käytettävissä. Meneillään oleva tilanne on ainutlaatuinen eikä oikeustapausaineistoa ole. Sen vuoksi asiaan liittyvä lainsäädäntö on myös jossain määrin tulkinnanvarainen.

Yleistä koronatietoa työnantajille tarjoaa Palta. Työnantajat voivat esittää työnantaja-asioihin liittyviä kysymyksiä Olympiakomitean HelpDeskin kautta.

Koronaviruksen vaikutus seurojen sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen
Suosittelemme tutustumaan Olympiakomitean ohjeeseen
.

Tarvitsetteko apua?
Yleistä koronatietoa työnantajille tarjoaa Palta. Työnantajat voivat esittää työnantaja-asioihin liittyviä kysymyksiä Olympiakomitean HelpDeskin kautta. 

Jääkiekkoliitossa apua seuratoimintaan liittyvissä asioissa antavat
- paikallinen aluepäällikkö
- Seurakehityspäällikkö Ari Piispanen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. & 010 2270 221
- Juniori- ja seuratoimintajohtaja Turkka Tervomaa: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. & 010 2270 227

Urheilutoimintaan liittyvissä asioissa auttavat aluevalmentajat.

Katso myös:
- Suomen olympiakomitean viimeisimmät uutiset

 

Julkaistu kategoriassa Koronavirus

Jääkiekkoliitto seuraa aktiivisesti tilannetta kotimaassa. Yleisohje on, että viranomaisten ohjeita tulee seurata ja noudattaa, niin halleilla kuin niiden ulkopuolella.

Muistutamme hyvän käsihygienian ja käsien säännöllisen saippuapesun merkityksestä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja muiden virustautien välttämiseksi. Joukkueiden kannattaa kiinnittää korostetusti huomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, esimerkkeinä:

- hyvän käsihygienian lisäksi muistutus joukkueen ja seuran puolesta siitä, että kasvojen koskettelua tulee välttää ja yskiminen ja aivastaminen tulee suunnata hihaan - koronavirus leviää etupäässä pisara- ja kosketustartuntana

- käsidesin saatavuus hallilla ja bussimatkoilla, erityisesti tilanteissa, joissa ei ole mahdollisuutta käsien pesuun

- harjoituksiin ja peleihin kielto käyttää toisen pelaajan juomapulloa, pyyhettä tai muita hygieniatarvikkeita

- täysien pukukoppien välttäminen esim. vuorottelulla ja/tai siirtämällä suihkukäynnit pois hallilta pelaajien koteihin

- flunssaoireiden ilmetessä kielto osallistua joukkueen/seuran tapahtumiin

- mikäli pelaaja on lähiaikoina ollut epidemia-alueiksi määritellyillä alueilla, kannattaa joukkueen/seuran tapahtumiin osallistumista harkita kahden viikon varoajan verran

Huhtikuussa järjestettävien turnausten osalta ohje on, että viranomaisten ohjeistuksia tulee noudattaa kaikilta osin ja toimia niiden mukaan. Turnausjärjestäjien tulee luonnollisesti informoida turnauksiin osallistuvia joukkueita mahdollisimman pian, jos peruutuksia tai muutoksia tulee. Kannattaa huomioida, että mahdolliset ulkomailta turnauksiin tulevat joukkueet saattavat joutua perumaan osallistumisensa asuinmaidensa tilanteen tai matkustusrajoitusten vuoksi, vaikka Suomessa turnaus voitaisiin järjestää.  

Ulkomailla järjestettäviin turnauksiin liittyen paikalliset viranomaiset antavat ohjeistuksen omassa maassaan/alueellaan liittyen koronaviruksen uhkaan ja mahdollisiin toimenpiteisiin. Paikalliset turnausjärjestäjät puolestaan informoivat turnauksiin ilmoittautuneita joukkueita koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista turnauksiin. Jokaisen kannattaa arvioida osallistuminen ulkomaan turnauksiin mm. kohdemaan tilanteen mukaan.

Lue lisää:
- Olympiakomitean tiedote 11.3.
- THL:n verkkosivut

Päivitetty 12.3.


Ishockeyförbundet följer aktivt med situationen i hemlandet. Det allmänna direktivet är att följa myndigheternas direktiv både i ishallarna samt utanför dem.

Infektioner av coronavirus kan förebyggas genom god handhygien, genom att tvätta händerna ofta och noggrant. Lagen uppmanas att fästa noggrann uppmärksamhet på förebyggande åtgärder i form av följande exempel:

- i tillägg till god handhygien så bör lagen samt föreningarna påminna medlemmarna att berörande av ansikten bör undvikas samt att man hostar eller nyser i ärmen – coronaviruset sprids främst via dropp- samt beröringssmittning
hand

- decifieringsmedel inom räckhåll i hallarna samt på bussresor, speciellt vid tillfällen var man inte har möjlighet att tvätta händerna

- förbud att använda en annan spelares dricksflaska, handduk eller andra hygienartiklar under träningarna eller matcherna

- undvika fulla omklädningsrum till exempel med att ta turer och/eller flytta duschandet tills man kommer hem

- förbjuda deltagandet i lagets/föreningens tillställningar ifall influensasymptom uppstår

- ifall en spelare inom närtid har varit på ett epidemiområde, lönar det sig att överväga deltagandet i lagets/föreningens aktiviteter på ett par veckor

Direktiven, för alla aktiviteter och turneringar som spelas i april är att följa myndigheternas givna direktiv på alla sätt och agera enligt dem. De ansvariga för turneringarna skall naturligtvis informera de deltagande lagen så fort som möjligt ifall det uppstår bortfall eller ändringar. Det lönar sig att uppmärksamma att lag, som kommer till turneringar utomlands ifrån möjligtvis hamnar inhibera sitt deltagande pga. läget i deras hemland eller reserestriktioner.

Det samma gäller för turneringar utomlands: De lokala myndigheterna ger direktiv inom sina egna landsgränser/områden vad gäller hot av corona virus och möjliga åtgärder. De lokala turneringsarrangörerna informerar de till turneringen anmälda lagen om olika inverkningar på turneringen. Alla bör överväga sitt deltagande i utländska turneringar bland annat enligt situationen i destinationslandet.

Läs mera:
- Finlands Olympiska Kommitté 11.3.
- THL - Aktuellt om coronaviruset


Updaterad 12.3.

Julkaistu kategoriassa Koronavirus

Jääkiekkoliitto seuraa aktiivisesti tilannetta kotimaassa. Muistutamme hyvän käsihygienian merkityksestä niin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi kuin muiden virustautien välttämiseksi.

Kaikessa toiminnassa, ja mm. huhtikuussa järjestettävien turnausten osalta ohje on, että viranomaisten ohjeistuksia tulee noudattaa kaikilta osin ja toimia niiden mukaan. Turnausjärjestäjien tulee luonnollisesti informoida turnauksiin osallistuvia joukkueita mahdollisimman pian, jos peruutuksia tai muutoksia tulee.

Sama pätee myös ulkomailla järjestettäviin turnauksiin: Paikalliset viranomaiset antavat ohjeistuksen omassa maassaan/alueellaan liittyen koronaviruksen uhkaan ja mahdollisiin toimenpiteisiin. Paikalliset turnausjärjestäjät puolestaan informoivat turnauksiin ilmoittautuneita joukkueita koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista turnauksiin.

Lue lisää:
- Olympiakomitean tiedote 11.3.
- THL:n verkkosivut


Ishockeyförbundet följer aktivt med situationen i hemlandet. Infektioner av coronavirus kan förebyggas genom god handhygien.

Direktiven, för alla aktiviteter och turneringar som spelas i april är att följa myndigheternas givna direktiv på alla sätt och agera enligt dem. De ansvariga för turneringarna skall naturligtvis informera de deltagande lagen så fort som möjligt ifall det uppstår bortfall eller ändringar.

Det samma gäller för turneringar utomlands: De lokala myndigheterna ger direktiv inom sina egna landsgränser/områden vad gäller hot av corona virus och möjliga åtgärder. De lokala turneringsarrangörerna informerar de till turneringen anmälda lagen om olika inverkningar på turneringen.

Läs mera:
- Finlands Olympiska Kommitté 11.3.
- THL - Aktuellt om coronaviruset


Päivitetty/updaterad 11.3.

Julkaistu kategoriassa Koronavirus

Olet nyt

Ajankohtaista

Etsi sivustolta

Lunasta nyt

Et ole yksin