EmediateAd
Suomen Jääkiekkoliiton aluetoiminta:
Suomi jaetaan liiton toimintaa varten jääkiekkoalueisiin, siten että kukin alue muodostaa toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.  Aluetoiminnalla mahdollistetaan kaikille jäsenseuroille ja näiden jäsenille yhtä laadukasta palvelua alueesta ja asuinpaikasta riippumatta. Alueet toimivat seurojensa palveluorganisaationa ja kehittävät yhteistyötä yli lajirajojen.

Alueen tehtävänä on johtaa ja kehittää suomalaista jääkiekkoa jääkiekkoliiton sääntöjen ja strategian sekä strategian alueellisen toteutussuunnitelman ja aluekokouksessa hyväksytyn toiminta- ja talousarvion mukaisesti.

Tehtävien suorittamiseksi alue aktiivisesti kehittää omaa toimintaansa ja yhteistoimintaa aluehallintoviranomaisten, alueella toimivien muiden lajien, yhteisöjen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Jokainen Suomen Jääkiekkoliiton alue:

- Johtaa ja kehittää alueensa koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa.
- Kehittää ja laajentaa jääkiekon harrastajapohjaa alueellaan.
- Tukee alueensa seurojen toimintaedellytysten toteutumista.
- Huolehtii sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä alueella.
- Toteuttaa muut jääkiekkoilua edistävät toimenpiteet alueella.
- Vastaa alueen toiminnan toteutumisesta Jääkiekkoliitolle ja alueen aluekokoukselle.