EmediateAd
 

Lasten sarjatoiminnan valtakunnallista linjaus-muistutus mm. play off-osallistumisesta

Lasten sarjatoiminnan valtakunnallista linjaus-muistutus mm. play off-osallistumisesta

8.3.2017

Jääkiekkoliiton valtakunnallinen juniorikiekkovaliokunta on tarkentanut lasten sarjatoiminnan linjausta ikäluokissa G-C2. UUTISTA ON MUOKATTU 12.8.2016 ja NOSTETTU ESIIN UUDELLEEN 8.3.2017.

Uutisen muokkaus 12.8.2016

Jääkiekkoliiton organisaatiomuutoksen vuoksi kaikki kilpailutoiminnan koordinointi siirtyy kauden alusta valtakunnallisen kilpailuvaliokunnan vastuulle. Näin ollen tässä uutisessa muutettu kaikki viittaukset juniorikiekkovaliokunnan tekemästä valmistelusta / päätöksenteosta kilpailuvaliokunnan tehtäväksi.

Lisätietoja: juniori- ja seuratoimintajohtaja Turkka Tervomaa, sähköposti

Linjauksen suurimmat raamit vahvistettu jo keväällä 2015

Merkittävin muutos aiempiin kausiin tehtiin jo vuosi sitten keväällä 2015. Isoin muutos oli se, että kilpailutoimintaa toteutetaan nykyään alueiden välisenä yhteistyönä niin, että pyritään löytämään ikäluokittain ja sarjatasoittain kaikille joukkueille aina kustannustehokkain tapa pelata kuitenkaan unohtamatta mahdollisuutta hyviin oman tasoisiin peleihin.

Valmistelutyön pohjana käytettiin loppusyksystä 2014 seuroille tehtyä kyselyä sekä sen seurauksena pidettyjen maakunnallisten sarjailtojen työskentelyjen tuotoksia. Lasten kilpailutoimintaa arvioidessa on myös perehdytty niin kansallisiin kuin kansainvälisiin tutkimus- ja selvitystöihin. Pääset tutustumaan sarjakyselyiden raportteihin ja sarjailtojen materiaaleihin TÄSTÄ .

C2-E2 sarjoja koskevat tarkennukset kilpailusääntöihin kaudelle 2016–2017

(Juniorikiekkovaliokunnan vahvistama 25.4.2016)

Juniorikiekkovaliokunta on vahvistanut 25.4. pitämässään kokouksessa valtakunnallisen linjauksen kilpailusääntöjen noudattamiseen ja niihin liittyviin poikkeustulkintoihin sekä myös mahdolliseen poikkeuskäytäntöjen anomiseen. 

Kaikissa Suomen Jääkiekkoliiton alueiden alaisissa lasten sarjoissa (C2- ja nuoremmat) noudatetaan Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä.

Nämä tarkennukset astuvat voimaan kaikissa C2-E2 sarjoissa kaudella 2016–2017.

Näiden sääntötarkennusten tarkoituksena on yhtenäistää eri alueilla voimassa olleita käytäntöjä. Aluepäälliköt ovat valmistelleet tarkennukset ja juniorikiekkovaliokunta on vahvistanut ne.

Mikäli jollakin seuralla on perusteltua tarvetta poiketa kilpailusäännöistä, tulee seuran tehdä anomus sarjaa järjestävän alueelle ao. alueen ohjeiden mukaisesti. Alue joko hylkää tai puoltaa anomuksen. Mikäli alue puoltaa anomuksen, valtakunnallinen kilpailuvaliokunta ottaa asian käsittelyyn ja joko vahvistaa tai hylkää poikkeuksen.

Tarkennukset ja tulkinnat kilpailusääntöihin

Sääntö: Pelaajien liikkuminen eri rinnakkaisjoukkueiden välillä omassa ikäluokassa sekä eri ikäluokkien välillä.

Tarkennus kilpailusääntöjen seuraaviin kohtiin:

- 5.3 Pelaaminen pelaajaliikennesopimuksella eri seuroissa/joukkueissa
- 5.4 Pelaaminen eri joukkueissa samassa seurassa/seurayhteisössä

Tarkennus: Pelaajan liikkumista rinnakkaisjoukkueiden välillä eikä eri ikäluokan joukkueiden välillä ole rajoitettu (pl. yli-ikäiset pelaajat).

Sääntö: Playoff-ottelut

Tarkennus kilpailusääntöjen kohtiin:

- 5.3 Pelaaminen pelaajaliikennesopimuksella eri seuroissa/joukkueissa
- 5.4 Pelaaminen eri joukkueissa samassa seurassa/seurayhteisössä

Tarkennus: Osallistuakseen joukkueen Playoff-otteluihin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna yli 50 % 1.1.2017 jälkeisistä omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen Playoff-otteluihin.

Sääntö: Yli-ikäiset pelaajat

Tarkennus kilpailusääntöjen kohtaan:

- 7.16 Yli-ikäisiä pelaajia koskevat säännöt

Tarkennus 1: C2 AAA -ylimmällä sarjatasoilla ei saa pelata yli-ikäisiä pelaajia. C2 muilla sarjatasoilla ja D1- sekä nuorempien ikäluokkien kaikilla sarjatasoilla saa olla 4 yli-ikäistä pelaajaa kokoonpanossa (Maalivahti lasketaan mukaan). Sääntötarkennuksen on tarkoitus astua voimaan myös D1-E2 sarjoihin kaudesta 2017-2018 alkaen.

Tarkennus 2: Yli-ikäisenä pelaava maalivahti voi edustaa samanaikaisesti myös omaa tai vanhempia ikäluokkia omassa seurayhteisössään sekä pelaajaliikennesopimuksen puitteissa.

Tarkennus 3: Kaksi (2) vuotta vanhempi tyttö saa pelata poikien pelejä. Tyttöjä ei lasketa yli-ikäisiksi pelaajiksi.

Tarkennus 4: Y-pelaaja voi kauden aikana vaihtaa joukkuetta yhden kerran oman ja nuoremman ikäluokan välillä 22.–31.12, riippumatta seuravaihdosta (ml. yhteistyöseurassa pelaaminen, seurayhteisön eri joukkueet).

Tarkennus 5: Seuran ei tarvitse anoa lupaa yli-ikäisten pelaajien pelaamiseen joukkueessa.

Sääntö: Ala-ikäiset pelaajat

Tarkennus kilpailusääntöjen kohtaan:

- 7.17 Ala-ikäiset pelaajat 

Tarkennus: C2-E2 joukkueessa saa pelata enintään seitsemän (7) nuorempien ikäluokkien pelaajaa ottelua kohti.

Päätöksentekojärjestelmä ja viestiketju

Mikäli jonkin seuran joukkueelle on tarvetta saada jokin poikkeus kilpailusääntöihin, tulee asia anoa ensin omalta alueelta alueen ilmoittamalla tavalla. Jos alue puoltaa poikkauksen myöntämistä, lopullisen päätöksen poikkeuksesta tekee valtakunnallinen kilpailuvaliokunta.

Muutoin valtakunnallisen linjaamisen pohjana käytetään aina paikallistasolla alueilla tehtävää valmistelutyötä. Työskentelystä ja asioiden valmistelusta vastaavat aluetasolla kunkin alueen aluehallitukset, alueelliset valiokunnat ja operatiivisella tasolla alueiden henkilöstö.

Sarjatoiminta ja sarjatasot

Alueiden alaisissa sarjoissa järjestetään sarjatoimintaa kaudella 2016-2017 seuraavilla tasoilla:

C2-NUORET (2002 syntyneet)

Kolme-neljä sarjatasoa, jotka nimetään: AAA/ylempi, AAA/alempi, AA ja A

C2-junioreiden sarjatoiminnan erityispiirteet:

- Ikäluokassa ei tehdä koko valtakunnan kattavaa sarjalohkoa millään sarjatasolla
- järjestetään yhdestä neljään sarjatasoa
- alku- ja jatkosarjat sekä play offit kauden 2015-2016 mukaisella tavalla

AAA -sarjat

- AAA -tason sarjat järjestetään useammassa maantieteellisessä lohkossa aluerajoista riippumatta.
- AAA -sarjatasolla alkusarjojen kärkijoukkueille järjestetään kevätkauden jatkosarjat, esim. ylemmissä AAA-jatkosarjoissa noin 3-4 jatkolohkossa ja alemmissa AAA-jatkosarjoissa 2-4 lohkossa
- keväällä sarjan päätteeksi lohkojen kärkijoukkueille järjestetään joko lopputurnaukset
- AAA -jatkosarjojen ulkopuolelle jääneet joukkueet pelaavat jatkosarjat AA-alkusarjajoukkueiden kanssa niin, että sarjapelit pyritään pelaamaan mahdollisimman lähellä omaa paikkakuntaa.

AA- ja A-sarjat

- AA- ja A-tasojen alkusarjat järjestetään useammassa maantieteellisessä lohkossa aluerajoista riippumatta kuitenkin niin, että sarjapelit pyritään pelaamaan mahdollisimman lähellä omaa paikkakuntaa.
- AA- ja A-tasojen jatkosarjat järjestetään useammassa maantieteellisessä lohkossa aluerajoista riippumatta kuitenkin niin, että sarjapelit pyritään pelaamaan mahdollisimman lähellä omaa paikkakuntaa. Jatkosarjoihin tulevat mukaan AAA -jatkosarjoista ulos jääneet joukkueet
- sarjan lopuksi pelataan keväällä finaalipelit tai päätösturnaus joko lohkojen kesken tai niiden välillä sen mukaisesti mikä on kustannuksiltaan edullisempi

Tulospalvelu ja tilastointi

- peleistä julkaistaan tulokset ja sarjataulukot
- seurojen tulee tehdä pelaajien kokoonpanot palvelusivuille ja jokaisessa pelistä tehdään pelin tilastointi sarjaa järjestävän alueen ohjeiden mukaisesti
- pelaajakohtainen tilastointi tehdään sarjaa järjestävän alueen ohjeiden mukaisesti

D-JUNIORIT

D1 (2003 syntyneet)

Kolme-neljä sarjatasoa, jotka nimetään: AAA/ylempi, AAA/alempi, AA ja A

D2 (2004 syntyneet)

Kolme-neljä sarjatasoa, jotka nimetään: AAA/ylempi, AAA/alempi, AA ja A

Jääkiekkoliiton alueet järjestävät sarjat ikäluokkiin D2 ja D1. Sarjat järjestetään joko yhden, kahden tai useamman alueen kesken niin, että matkustuskustannukset saadaan mahdollisimman kustannustehokkaiksi.

D-junioreiden sarjatoiminnan erityispiirteet:

- pelit pelataan lähialueella mahdollisimman maantieteellisissä lohkoissa aluerajoista riippumatta
- järjestetään yhdestä neljään sarjatasoa
- sarjoissa pelataan finaalipelit sarjatason sisällä jokaisella sarjatasolla sarjaa järjestävän alueen ohjeiden mukaisesti

Tulospalvelu ja tilastointi

- peleistä julkaistaan tulokset ja sarjataulukot
- seurojen tulee tehdä pelaajien kokoonpanot palvelusivuille ja jokaisessa pelistä tehdään pelin tilastointi sarjaa järjestävän alueen ohjeiden mukaisesti
- pelaajakohtainen tilastointi tehdään sarjaa järjestävän alueen ohjeiden mukaisesti

E-JUNIORIT

E1 (2005 syntyneet)

Maksimissaan kolme sarjatasoa, jotka nimetään esim: AAA, AA ja A

E2 (2006 syntyneet)

Maksimissaan kolme sarjatasoa, jotka nimetään esim: AAA, AA ja A

Jääkiekkoliiton alueet järjestävät sarjat ikäluokkiin E2 ja E1. Sarjat järjestetään joko yhden, kahden tai useamman alueen kesken niin, että matkustuskustannukset saadaan mahdollisimman kustannustehokkaiksi.

E-junioreiden sarjatoiminnan erityispiirteet:

- pelit pelataan mahdollisimman lähellä omaa paikkakuntaa aluerajoista riippumatta
- järjestetään yhdestä kolmeen sarjatasoa
- finaalipelejä ei järjestetä

Tulospalvelu ja tilastointi

- peleistä julkaistaan tulokset ja sarjataulukot. Ottelukohtaista tulosseurantaa ei julkaista
- pelaajakohtaista tilastointia ei julkaista
- seurojen tulee tehdä pelaajien kokoonpanot palvelusivuille ja jokaisessa pelistä tehdään reaaliaikainen tulospalvelu sarjaa järjestävän alueen ohjeiden mukaisesti

F (2007 ja 2008 syntyneet)

Leijonaliiga, ei tasosarjoja

LEIJONALIIGA

Jääkiekkoliiton alueet eivät järjestä G-juniorisarjoja, mutta koordinoivat kunkin alueen päätöksen mukaisesti seurojen kesken järjestettäviä korttelikiekkotyyppisinä ja turnaustapahtumina toteutettavia pelitapahtumia.

Jääkiekkoliiton alueet järjestävät Leijonaliigasarjat ikäluokkiin F2 ja F1. Sarjat järjestetään oman alueen seurojen kesken, ellei matkustuskustannusten takia jonkun joukkueen ole järkevää pelata toisen alueen joukkueita vastaan.

Leijonaliigan sarjatoiminnan erityispiirteet:

- pelit pelataan mahdollisimman lähellä omaa hallia ja paikkakuntaa aluerajoista riippumatta
- tarjolla on vain yksi sarjataso
- pelit pelataan pienellä (puolikkaalla) kentällä 4 vastaan 4 juniorisääntöjen mukaisesti
- finaalipelejä ei järjestetä
- Uutinen leijonaliigan edustusoikeuksista/ seurasiirroista

Tulospalvelu ja tilastointi

- peleistä ei kerätä tuloksia sarjakauden aikana ja sarjataulukoita ei julkaista
- pelikohtaista tilastointia ei tehdä palvelusivuille
- F1- ja F2 -ikäluokissa ja jokaisesta pelistä tehdään Leijonaliigan pöytäkirja

G (2009 ja nuoremmat)

Seurojen järjestämää tai seurojen ja alueen yhteistyössä Leijonaliigatyyppistä kiekkokoulu- ja korttelikiekkotoimintaa. Ei tasosarjoja, ei tulospalvelua, ei pöytäkirjoja.

Toiminnan organisoimiseen eri ikäluokissa otetaan kantaa seuraavilla sivustoilla:

Suomi-kiekon pelaajanpolku, Leijonanpolku. Pääset sivustolle TÄSTÄ.

Suositukset G-D –junioreiden toiminnan järjestelyille. Pääset sivustoon TÄSTÄ

Suositukset G-D –junioreiden ajankäytöstä. Pääset sivustoon TÄSTÄ

KAUDEN 2016-2017 SARJOIHIN ILMOITTAUTUMINEN

Jokainen seura ilmoittaa joukkueensa oman alueen kautta alueen ilmoittamalla tavalla ja aikataululla. Aikataulut julkaistaan kunkin alueen sivuilla viimeistään huhti-toukokuun taitteessa.


Lisätiedot ja kysymykset:

Kunkin alueen aluepäällikkö

Pirkka Antila, kilpailupäällikkö, sähköposti

Turkka Tervomaa, juniori- ja seuratoimintajohtaja, puhelin: 010 2270 227, sähköposti